Išči

  NC

  NC - numerično krmiljenje (angleško numerical control), kar pomeni številsko upravljanje. Obdelovalnemu stroju posredujemo vse podatek podatke za obdelavo v numerični obliki. Krmilje stroja te podatke procesira in jih prilagojene posreduje izvršilnim elementom na stroju.

  Potrebne informacije so:

  • geometrija,
  • obdelovalni pogoji, orodja,
  • potek obdelave

  Nosilci informacij so:

  Potek

  Informacijo posredujemo primerjalnemu členu, ki jo primerja z dejansko vrednostjo. Če obstaja razlika, posreduje ukaze nastavitvenemu členu in ta elektromotorju na stroju. Premik zazna sistem za merjenje, ki posreduje ustrezne signale primerjalnemu členu. Postopek se ponavlja dokler ni dejanska vrednost enaka želeni.

  Glej tudi

  CNC