Išči

  Naravni rezervat

  Naravni rezervat

  Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.

  Naravne rezervate običajno ustanovijo inštitucije vlade ali privatni lastniki, ki so lahko tudi dobrodelna ali raziskovalna inštitucija. Naravni rezervati se glede na nivo zavarovanja uvrščajo v različne IUCN kategorije. Npr.: strogi naravni rezervat (IUCN kategorija Ia) je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.

  Prva država na svetu, ki je imela naravni rezervat, je bila Šri Lanka, v 3. stoletju pr. n. št. [1].

  Vsebina

  Zakon o ohranjanju narave

  Zakon o ohranjanju narave določa omejitve in prepovedi na zavarovanih območjih.

  Naravni rezervat

  Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali.

  Prepovedano oz. omejeno je:

  Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov se upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja.

  Strogi naravni rezervat

  Glavni članek: Strogi naravni rezervat.

  Glej tudi

  Zunanje povezave