Išči

  Narodni park

  Narodni park Los Cardones, Argentina

  Narodni park je zaščiteno geografsko območje neke države, za katero veljajo zakonski odloki o celovitem varstvu narave.

  Narodni park je obsežno zaokroženo naravno območje, ki ima z vidika varstva narave največjo vrednost. Narodni park tvorijo prvobitna območja z ekosistemi in naravnimi znamenitostmi izjemnega pomena. Vloga narodnega parka je predvsem ohranjanje in proučevanje naravnih ekosistemov, predstavlja pa tudi prostor, kjer človek najde duhovno in telesno sprostitev. V narodnem parku je uveljavljen strožji varstveni režim za osrednja območja in nekaj blažji varstveni režim za obrobje.

  Zgodovina

  Narodni park je le ena od številnih oblik varovanja narave. Zavarovati naravno krajino pred človeškimi posegi in jo ohraniti nedotaknjeno so najprej uresničili v ZDA, leta 1872. Takrat je ameriški kongres sklenil, da se območje Yellowstona zavaruje pred vsakršnim izkoriščanjem. Ker je izbrano območje postalo državna last in je pripadlo vsem državljanom, je dobilo ime narodni park.

  Švedska je kot prva evropska država še pred 1. svetovno vojno ustanovila leta 1909 devet narodnih parkov. V Alpah pa je bila prva Švica, ki je leta 1914 ustanovila Švicarski narodni park.

  Slovenci smo svoj edini narodni park Triglavski narodni park dobili leta 1961 (ki ne ustreza kategoriji IUCN II. Narodni park), ko so razglasili Dolino Triglavskih jezer za Triglavski narodni park (velikost 2000 ha). Leta 1981 pa je Zakon o Triglavskem narodnem parku razširil območje na 84805 ha. Kasneje je bil nekoliko zmanjšan (za ok. 1000 ha.)

  Standardi IUCN in dogovori

  Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je zapisala standarde, dogovore in predpise o pomenu in namenu narodnega parka - o tem kako in kdaj se lahko ustanovi narodni park. Status narodnega parka imajo lahko le območja, ki ustrezajo II. kategoriji IUCN-ja.

  Definicija

  Leta 1969 je IUCN opredelila narodni park kot relativno veliko območje in ima sledeče karakteristike:[1]

  Leta 1971 so te kriterije razširili zaradi bolj jasnih izhodišč za primerjavo pri ocenjevanju narodnih parkov. Ti vključujejo:

  V nekaterih državah, vključno z Indonezijo, Nizozemsko in VB, narodni parki ne ustrezajo IUCN definiciji, medtem ko nekateri parki ustrezajo IUCN kategoriji pa niso razglašeni za narodni park.[2]

  Dolžnosti upravljavca

  Izbira območja

  Območje mora vsebovati tipične primere naravne krajine, značilnosti ali pokrajine, kjer so velikega pomena določene vrste rastlin in živali, habitatov, geomorfoloških krajev ali pokrajin. Območje mora biti dovolj veliko da vsebuje enega ali več ekosistemov, katere ne spreminjajo trenutne dejavnosti človeka (poseljevanje ali izkoriščanje).

  Lastništvo

  Lastništvo in upravljanje naj bi običajno bilo pod okriljem vlade. Kakorkoli, vlada lahko podeli upravljanje in lastništvo drugim organizacijam, ki skrbijo za dolgotrajno ohranitev zavarovanega območja.

  Sklici

  1. Gulez, Sumer (1992). A method of evaluating areas for national park status.
  2. Gissibl, B., S. Höhler and P. Kupper, 2012, Civilizing Nature, National Parks in Global Historical Perspective, Berghahn, Oxford

  Glej tudi

  Zunanje povezave