Išči

  Naselje

  Naselje Novo mesto z zraka

  Nasélje ali kraj je skupina človeških prebivališč, ki tvorijo celoto. Naselja sestavljajo hiše, gospodarska poslopja in ceste. Nekatera manjša naselja imajo tudi jedro, trgovine, šole in stanovanjske stavbe. Delimo jih na podeželska in urbana naselja te pa ločimo po velikosti in poseljenosti.

  V Sloveniji je bilo 1. januarja 2016 evidentiranih 6.036 naselij. Po številu naselij je bila največja občina Krško, ki ima 158 naselij. Po le eno naselje so imele občine Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin. Najmlajše naselje, ki je nastalo leta 2013, je Gorica na Medvedjeku v občini Trebnje.[1]

  Naselje Ki-Gompa v Indiji

  Vsebina

  Poimenovanje naselij

  Po slovenski zakonodaji mora imeti vsako naselje svoje ime. Naselje ima praviloma ime po zemljepisnem imenu, lahko pa tudi po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izročilom naselja. Zemljepisna imena, ki imajo dolgotrajno izročilo rabe, je treba varovati. Ime naselja mora biti v slovenskem jeziku. Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, se imena naselij določijo v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Občina lahko z odlokom določi ime naselja, že določena imena naselij pa lahko preimenuje. Ime novega naselja ali novo ime naselja se mora razlikovati od imena drugih naselij v Republiki Sloveniji.[2]

  Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sta med najpogostejšimi imeni naselij v Sloveniji Gradišče in Pristava, saj nosi takšno ime osem slovenskih naselij. Sedemkrat pa se v Sloveniji ponovijo imena naselij Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne. Najdaljše ime med slovenskimi naselji nosijo Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah (34 črk), sledi pa Sveta Trojica v Slovenskih goricah (30 črk). Naselje z najkrajšim imenom je Ig.[3]

  Podeželska naselja

  Vrste podeželskih naselij

  Na podeželju so manjša kmečka in vaška naselja. Razlikujejo se po velikosti in številu prebivalcev:

  Vasi po obliki ločimo na gručasto vas, vas s pravilnim tlorisom, razloženo vas, strnjeno vas in obcestno vas.

  Poselitev ruralnih naselij

  Po poselitvi ločimo med naslednjimi:

  Mestna naselja

  Večina mest je večfunkcijskih, nekatera pa so enofunkcijska, najpogostejša med njimi so univerziretna, industrijska, vojaška in turistična mesta.

  Mesta po velikosti

  Urbana naselja ločimo po velikosti in številu prebivalcev:

  Naselja v mestu

  Mesta se delijo po navadi na več delov, imenovanih mestne četrti, ločimo jih glede na socialne in ekonomske značilnosti, lokacijo in verske ter jezikovne razlike:

  Vloga mest

  Mestna naselja se delijo tudi glede na vlogo v okolici:

  Glej tudi

  Sklici

  1. http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5835, vpogled: 10. 11. 2013.
  2. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
  3. http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/katero-slovensko-naselje-ima-najdaljse-ime-pa-ulica/343614, vpogled: 8. 8. 2014.