Išči

  Nikljeva skupina

  Skupina 10 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  skupina 9  skupina 11
  IUPAC ime skupine 10
  Ime po elementu nikljeva skupina
  CAS številka skupine
  (ZDA, vzorec A-B-A)
  del VIIIB
  stara IUPAC številka
  (Evropa, vzorec A-B)
  del VIII

  ↓ Perioda
  4
  Slika: Kos nikljal, velik približno 3 cm
  Nikelj (Ni)
  28 Prehodna kovina
  5
  Slika: Paladijev kristal
  Paladij (Pd)
  46 Prehodna kovina
  6
  Slika: Zrno platine
  Platina (Pt)
  78 Prehodna kovina
  7 Darmštatij (Ds)
  110 neznane kemijske lastnosti

  prvobitni
  sintetični element
  · p · ·

  V 10. ali nikljevo skupino periodnega sistema elementov (IUPAC) spadajo prehodne kovine nikelj (Ni), paladij (Pd), platina (Pt) in darmštatij (Ds). Paladij in platina spadata tudi v neformalno platinsko skupino kovin.

  Elementi iz 10. skupine imajo podobne vzorce elektronskih konfiguracij, ki pri niklju in paladiju na zunanjih orbitalah odstopajo od idealnega vzorca:

  Z Element Št. elektronov/orbitala
  28 Nikelj 2, 8, 16, 2
  46 Paladij 2, 8, 18, 18
  78 Platina 2, 8, 18, 32, 17, 1
  110 Darmštatij 2, 8, 18, 32, 32, 17, 1

  Lastnosti

  Kovine iz 10. skupine so svetlo sive barve in imajo visok sijaj. Pri standardnih pogojih so dobro kovne in odporne proti koroziji. Njihovi najpogostejši oksidacijski stanji sta +2 in +4. V izjemnih pogojih je možno tudi oksidacijsko stanje +1, stanje +3 pa je sporno, ker je lahko zmes oksidacijskih stanj +2 in +4. Teoretično bi lahko imeli elementi iz 10. skupine v posebnih pogojih tudi oksidacijsko stanje +6, kar pa še ni dokončno potrjeno.

  Uporaba

  Kovine iz 10. skupine se uporabljajo predvsem za

  Glej tudi