Išči

  Niobij

  Niobij, 41Nb
  Kepa sijočega sivega kristala s hexagonalnim izgledom
  Niobij
  IzgovarjavaIPA: [nióbij]
  Videzsiv kovinski, modrikast, če oksidiran
  Standardna atomska teža Ar, std(Nb)92,90637(1)[1]
  Niobij v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  V

  Nb

  Ta
  cirkonijniobijmolibden
  Vrstno število (Z)41
  Skupinaskupina 5
  Periodaperioda 5
  Blok  blok d
  Razporeditev elektronov[Kr] 4d4 5s1
  Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 18, 12, 1
  Fizikalne lastnosti
  Faza snovi pri STPtrdnina
  Tališče2477 °C
  Vrelišče4744 °C
  Gostota (blizu s.t.)8,57 g/cm3
  Talilna toplota30 kJ/mol
  Izparilna toplota689,9 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta24,60 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T (°C) 2.669 2.934 3.251 3.640 4.120 4.740
  Lastnosti atoma
  Oksidacijska stanja−3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (rahlo kisel oksid)
  ElektronegativnostPaulingova lestvica: 1,6
  Ionizacijske energije
  • 1.: 652,1 kJ/mol
  • 2.: 1380 kJ/mol
  • 3.: 2416 kJ/mol
  Atomski polmerempirično: 146 pm
  Kovalentni polmer164±6 pm
  Barvne črte v spektralnem obsegu
  Spektralne črte niobija
  Druge lastnosti
  Pojavljanje v naraviprvobitno
  Kristalna strukturatelesno centrirana kubična (tck)
  Cubic body-centered kristalna struktura za niobij
  Hitrost zvoka tanka palica3480 m/s (pri 20 °C)
  Temperaturni raztezek7,3 µm/(m⋅K)
  Toplotna prevodnost53,7 W/(m⋅K)
  Električna upornost152 nΩ⋅m (pri 0 °C)
  Magnetna ureditevparamagnetic
  Youngov modul105 GPa
  Strižni modul38 GPa
  Stisljivostni modul170 GPa
  Poissonovo razmerje0,40
  Mohsova trdota6,0
  Trdota po Vickersu870–1320 MPa
  Trdota po Brinellu735–2450 MPa
  Številka CAS7440-03-1
  Zgodovina
  Poimenovanjepo Niobe v grški mitologiji, hčeri Tantala
  OdkritjeCharles Hatchett (1801)
  Prva izolacijaChristian Wilhelm Blomstrand (1864)
  prepoznal kot samostojen elementHeinrich Rose (1844)
  Najpomembnejši izotopi niobija
  Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
  90Nb sint. 15 h β+ 90Zr
  91Nb sint. 680 let ε 91Zr
  91mNb sint. 61 d IT 91Nb
  92Nb sled 3,47×107 let ε 92Zr
  γ
  92m1Nb sint. 10 d ε 92Zr
  γ
  93Nb 100% stabilen
  93mNb sint. 16 let IT 93Nb
  94Nb sled 20,3×103 let β 94Mo
  γ
  95Nb sint. 35 d β 95Mo
  γ
  95mNb sint. 4 d IT 95Nb
  96Nb sint. 24 h β 96Mo
  Kategorija Kategorija: Niobij
  · pogovor · · | reference

  Nióbij, nekdaj imenovan kolúmbij, je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Nb in atomsko število 41. To redko, mehko, sivo, kovno prehodno kovino je moč najti v niobitu in se uporablja v zlitinah. Najpomembnejše so zlitine za izdelavo specialnih jekel in za povečanje trdnosti varjenih spojev. Niobij so najprej odkrili v kolumbitu (zdaj imenovanem niobit) in ga najprej poimenovali po tem mineralu.

  Nahajališča

  Ta element nikoli ne nastopa prost, pač pa se pojavlja v niobitu (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, niobit-tantalit [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6], pirokloru (NaCaNb2O6F), in evksenitu [(Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6]. Minerali, ki vsebujejo niobij, pogosto vsebujejo tudi tantal. Odkrili so, da so velika nahajališča niobija povezana s karbonatiti (karbo-silikatnimi kameninami) in kot sestavina piroklora. Glavni proizvajalki koncentratov niobijevih mineralov sta Brazilija in Kanada, obsežna nahajališča rude so tudi v Nigeriji, DR Kongo in Rusiji.

  Sklici

  1. Meija, Juris; et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.

  Zunanje povezave