Išči

  Nobelova nagrada za kemijo

  Nobelova nagrada za kemijo
  NobelPrizeMedal.jpg
  Podeljeno za pomembni dosežki v kemiji
  Podeljuje Kraljeva švedska akademija znanosti/Nobelov sklad
  Mesto Stockholm, Švedska
  Prvič 1901
  Uradna spletna stran

  Nobelova nagrada za kemijo (švedsko Nobelpriset i kemi) je ena od Nobelovih nagrad, ki jih od leta 1901 podeljuje švedski Nobelov sklad za pomembne dosežke v kemiji. Je ena od petih nagrad, ki jih je švedski izumitelj Alfred Nobel predvidel v svoji oporoki. Nagrajence izbira petčlanska komisija, ki jo volijo člani Kraljeve švedske akademije znanosti.

  Velja za najprestižnejšo nagrado za dosežke na področju kemije na svetu.

  Seznam dobitnikov

  1900.   1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
  1910. 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
  1920. 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
  1930. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
  1940. 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
  1950. 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
  1960. 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
  1970. 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
  1980. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
  1990. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  2000. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  2010. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  2020. 2020 2021 2022        

   

  1901

  Jacobus Henricus van 't Hoff

  za odkritje zakonov kemične dinamike in osmoznega tlaka v raztopinah

  1902

  Hermann Emil Fischer

  za delo o sladkornih in purinskih sintezah

  1903

  Svante August Arrhenius

  za elektrolitsko teorijo razpada (glej ion)

  1904

  sir William Ramsay

  za odkritje sledi inertnih plinov v zraku

  1905

  Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer

  za delo o organskih barvilih in hidroaromatskih zmesi

  1906

  Henri Moissan

  za raziskave in izolacijo elementa fluora, ter za električno obločno peč, ki se imenuje po njem

  1907

  Eduard Buchner

  za biokemične raziskave in odkritje brezcelične fermentacije

  1908

  Ernest Rutherford

  za raziskave razpada elementov in kemijo radioaktivnih snovi

  1909

  Wilhelm Ostwald

  za delo o katalizi in raziskave o kemijskih ravnovesjih in reakcijskih razmerjih

  1910

  Otto Wallach

  za delo na področju acikličnih spojin

  1911

  Marie Skłodowska-Curie

  za odkritje radija in polonija, ter za raziskave o radiju

  1912

  Victor Grignard, Paul Sabatier

  za odkritje Grignardovega reagenta in za postopek hidriranih organskih zmesi

  1913

  Alfred Werner

  za delo o povezovanju atomov in molekul.

  1914

  Theodore William Richards

  za določitev atomske mase, več elementom.

  1915

  Richard Martin Willstätter

  za raziskovanje rastlinskih barvil

  1918

  Fritz Haber

  za postopek sinteze amonijaka

  1920

  Walther Hermann Nernst

  za delo na področju termokemije

  1921

  Frederick Soddy

  za delo o kemiji radioaktivnih snovi in raziskav o izotopih

  1922

  Francis William Aston

  za odkritje izotopov v velikem številu ne-radioaktivnih elementov, in za pravilo celotnih števil

  1923

  Friderik Pregl

  za izum postopka mikroanalize organskih snovi

  1925

  Richard Adolf Zsigmondy

  za prikaz heterogene narave koloidnih raztopin in pri tem uporabljenih postopkov

  1926

  The (Theodor) Svedberg

  za delo na disperzijskih sistemih

  1927

  Heinrich Otto Wieland

  za raziskave žolčnih kislin in sorodnih snovi

  1928

  Adolf Otto Reinhold Windaus

  za raziskave o sterolih in njihovi povezavi z vitamini

  1929

  Arthur Harden
  Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin

  za raziskavo o fermentaciji sladkorja in fermentacijskih encimih

  1930

  Hans Fischer

  za raziskave hema in klorofila

  1931

  Carl Bosch
  Friedrich Bergius

  za prispevek pri razvoju visokotlačnih kemičnih procesov

  1932

  Irving Langmuir

  za delo o površinski kemiji

  1934

  Harold Clayton Urey

  za odkritje težkega vodika

  1935

  Frédéric Joliot-Curie
  Irene Joliot-Curie

  za sintezo novih radioaktivnih elementov

  1936

  Peter Joseph William Debye

  za delo o zgradbi molekul prek raziskav dipolnih momentov in uklona rentgenskih žarkov ter elektronov v plinih

  1937

  Walter Norman Haworth
  Paul Karrer

  za njegovo delo na ogljikovih hidratih in vitaminu C ter za njegovo delo na karotenoidih, flavinih in vitaminih A in B2

  1938

  Richard Kuhn

  za delo na področju karotenoidov in vitaminov

  1939

  Adolf Friedrich Johann Butenandt
  Leopold Ružička

  za njegovo delo na spolnih hormonih in za njegovo delo na polimetilenih in višjih terpenih

  1943

  George de Hevesy

  za delo pri uporabi izotopov kot indikatorjev za preučevanje kemičnih postopkov

  1944

  Otto Hahn

  za odkritje fuzije težkih jeder

  1945

  Artturi Ilmari Virtanen

  za raziskovanje na področju kmetijske in živilske kemije

  1946

  James Batcheller Sumner
  John Howard Northrop
  Wendell Meredith Stanley

  za njegovo odkritje, da je encime moč kristalizirati in za njegovo pripravo encimov ter virusnih proteinov v čisti obliki

  1947

  sir Robert Robinson

  za raziskovanje rastlinskih produktov, še posebej alkaloidov.

  1948

  Arne Wilhelm Kaurin Tiselius

  za raziskovanje elektroforeze in adsorpcijske analize

  1949

  William Francis Giauque

  za prispevek na področju kemične termodinamike.

  1950

  Otto Paul Hermann Diels
  Kurt Alder

  za odkritje in razvoj sinteze dienov (Diels-Alderjeva reakcija)

  1951

  Edwin Mattison McMillan
  Glenn Theodore Seaborg

  za odkritja v kemiji čezuranskih elementov

  1952

  Archer John Porter Martin
  Richard Laurence Millington Synge

  za izum kromatografije delcev

  1953

  Hermann Staudinger

  za odkritja s področja makromolekularne kemije

  1954

  Linus Carl Pauling

  za raziskovanje narave kemijskih vezi

  1955

  Vincent du Vigneaud

  za delo o žveplovih spojinah, še posebej za prvo sintezo polipeptidnega hormona

  1956

  sir Cyril Norman Hinshelwood
  Nikolaj Nikolajevič Semjonov

  za raziskovanje mehanizmov kemijskih reakcij

  1957

  Lord Alexander R. Todd

  za delo na nukleotidih in njihovih koencimih

  1958

  Frederick Sanger

  za delo na področju zgradbe proteinov, še posebej inzulina

  1959

  Jaroslav Heyrovsky

  za odkritje in razvoj polarografskih postopkov analize

  1960

  Willard Frank Libby

  za postopek določanja starosti z ogljikom-14

  1961

  Melvin Calvin

  za delo o presnovi ogljikovega dioksida v rastlinah

  1962

  Max Ferdinand Perutz
  John Cowdery Kendrew

  za preučevanje zgradbe kroglastih proteinov

  1963

  Karl Ziegler
  Giulio Natta

  za njuna odkritja na področju visokih polimerov

  1964

  Dorothy Crowfoot Hodgkin

  za dognanja o zgradbi pomembnih biokemičnih snovi z uporabo postopkov z rentgenskimi žarki

  1965

  Robert Burns Woodward

  za dosežke na področju organske sinteze

  1966

  Robert Sanderson Mulliken

  za delo na področju kemijskih vezi in elektronske sestave molekul

  1967

  Manfred Eigen
  Ronald George Wreyford Norrish
  George Porter

  za raziskovanje izjemno hitrih kemijskih reakcij.

  1968

  Lars Onsager

  za odkritje obratnih povezav, ki nosijo njegovo ime

  1969

  Derek Harold Richard Barton
  Odd Hassel

  za doprinose k razvoju zamisli prilagoditve

  1970

  Luis F. Leloir

  za odkritje sladkornih nukleotidov in njihove vloge v biosintezi ogljikovih hidratov

  1971

  Gerhard Herzberg

  za prispevek k elektronskemu sestavu in geometriji molekul, še posebej prostih radikalov

  1972

  Christian B. Anfinsen
  Stanford Moore
  William H. Stein

  za njegovo delo na ribonukleazi in za njihov prispevek k razumevanju povezave med kemično zgradbo in katalitično aktivnostjo molekule ribonukleaze

  1973

  Ernst Otto Fischer
  Geoffrey Wilkinson

  za delo na kemiji organometaličnih zmesi

  1974

  Paul J. Flory

  za temeljno delo, tako teoretično kot eksperimentalno na področju fizikalne kemije makromolekul

  1975

  John Warcup Cornforth
  Vladimir Prelog

  za njegovo delo na stereokemiji encimsko kataliziranih reakcij in za njegovo delo pri raziskovanju organskih molekul in reakcij

  1976

  William Nunn Lipscomb mlajši

  za preučevanje zgradbe boranov

  1977

  Ilya Prigogine

  za prispevek k neravnotežni termodinamiki

  1978

  Peter Dennis Mitchell

  za oblikovanje kemiosmotske teorije

  1979

  Herbert C. Brown
  Georg Wittig

  za razvoj uporabe zmesi z vsebnostjo bora in fosforja v reagentih pri organski sintezi

  1980

  Paul Berg
  Walter Gilbert
  Frederick Sanger

  za njegovo preučevanje biokemije nukleinskih kislin 'in za njune prispevke pri določitvi osnovnih zaporedij v nukleinskih kislinah

  1981

  Keniči Fukui
  Roald Hoffmann

  za teorije glede poteka kemijskih reakcij

  1982

  Aaron Klug

  za razvoj kristalografske elektronske mikroskopije

  1983

  Henry Taube

  za delo na mehanizmih reakcij elektronskega prenosa

  1984

  Robert Bruce Merrifield

  za razvoj metodologije za kemijsko sintezo na trdni matrici

  1985

  Herbert A. Hauptman
  Jerome Karle

  za dosežke v razvoju metod za neposredno določitev kristalne zgradbe

  1986

  Dudley R. Herschbach
  Yuan T. Lee
  John C. Polanyi

  za prispevke pri dinamiki osnovnih kemičnih procesov

  1987

  Donald J. Cram
  Jean-Marie Lehn
  Charles J. Pedersen

  za razvoj in uporabo molekul, ki imajo zgradbi-specifično medsebojno vplivanje visoke selektivnosti

  1988

  Johann Deisenhofer
  Robert Huber
  Hartmut Michel

  za določitev tridimenzionalne zgradbe fotosintetskega reakcijskega centra

  1989

  Sidney Altman
  Thomas R. Cech

  za raziskovanje katalitičnih lastnosti RNA.

  1990

  Elias James Corey

  za razvoj teorije in metodologije sinteze organskih spojin

  1991

  Richard R. Ernst

  za prispevke k razvoju visokoločljivostne jedrsko-magnetno-resonančne (NMR) spektroskopije

  1992

  Rudolph A. Marcus

  za prispevek k teoriji o prenašanju elektronov v kemijskih sistemih

  1993

  Kary B. Mullis
  Michael Smith

  za prispevke k razvoju metod na področju kemije DNK

  1994

  George A. Olah

  za njegove prispevke h kemiji karbokacije

  1995

  Paul J. Crutzen
  Mario J. Molina
  F. Sherwood Rowland

  za delo iz atmosferske kemije.

  1996

  Robert Curl
  sir Harold Walter Kroto
  Richard Smalley

  za odkritje fulerenov

  1997

  Paul D. Boyer
  John E. Walker
  Jens C. Skou

  za pojasnitev mehanizma encimov, ki je odgovoren za sintezo adenozin trifosfata in za odkritje encima, ki prenaša ione, Na+K+-ATPase

  1998

  Walter Kohn
  John Anthony Pople

  za razvoj funkcionalno gostotne teorije in za razvoj računalniških metod v kvantni kemiji

  1999

  Ahmed H. Zewail

  za raziskave prehodnih stanj kemijskih reakcij s pomočjo femtosekundne spektroskopije

  2000

  Alan J Heeger
  Alan G MacDiarmid
  Hideki Širakava

  za odkritje in razvoj prevodnih polimerov

  2001

  William S. Knowles
  Ryoji Noyori
  K. Barry Sharpless

  za delo na kiralno kataliziranih reakcijah hidrogenacije in za delo na kiralno kataliziranih oksidacijskih reakcijah

  2002

  Kurt Wüthrich
  John B. Fenn
  Koiči Tanaka

  za razvoj postopka za identifikacijo in strukturno analizo bioloških makromolekul

  2003

  Peter Agre
  Roderick MacKinnon

  za odkritje ionskih kanalčkov v celičnih membranah

  2004

  Aaron Ciechanover
  Avram Hershko
  Irwin Rose

  za odkritje degradacije proteinov ob posredovanju ubikvitina

  2005

  Robert Grubbs
  Richard Schrock
  Yves Chauvin

  za razvoj metatezične metode v organski sintezi

  2006

  Roger Kornberg

  za njegovo delo na molekularnih osnovah genskega prepisovanja v evkariontskih celicah

  2007

  Gerhard Ertl

  za preučevanje kemičnih postopkov obdelovanja trdnih površin

  2008

  Osamu Shimomura
  Martin Chalfie
  Roger Tsien

  za odkritje in razvoj zeleno fluorescirajočega proteina (GFP)

  2009

  Venkatraman Ramakrišnan
  Thomas A. Steitz
  Ada E. Yonath

  za raziskave na področju zgradbe in funkcije ribosoma

  2010

  Richard F. Heck
  Eiiči Negiši
  Akira Suzuki

  za s paladijem katalizirane sklopitve v organski sintezi

  2011

  Dan Shechtman

  za odkritje kvazikristalov

  2012

  Robert Lefkowitz
  Brian Kobilka

  za raziskave na z G-proteinom sklopljenih receptorjih

  2013

  Martin Karplus
  Michael Levitt
  Arieh Warshel

  za razvoj večrazsežnih modelov kompleksnih kemičnih sistemov

  2014

  Eric Betzig
  Stefan Hell
  William Moerner

  za razvoj visokoločljivostne fluorescenčne mikroskopije

  2015

  Paul L. Modrich
  Aziz Sancar
  Tomas Lindahl

  za študijo mehanizmov popravljanja DNK

  2016

  Ben Feringa
  Jean-Pierre Sauvage
  Fraser Stoddart

  za dizajn in sintezo molekularnih strojev

  2017

  Jacques Dubochet
  Joachim Frank
  Richard Henderson

  za razvoj krioelektronske mikroskopije za visokoločljivostno določevanje zgradbe biomolekul v raztopini

  2018

  Frances Arnold
  George P. Smith
  Gregory P. Winter

  za usmerjeno evolucijo encimov in za fagno prikazovanje peptidov ter protiteles

  2019

  John B. Goodenough
  M. Stanley Whittingham
  Akira Jošino

  za razvoj litij-ionskih baterij

  2020

  Emmanuelle Charpentier
  Jennifer Doudna

  za razvoj metode za urejanje genoma

  2021

  Benjamin List
  David W.C. MacMillan

  za razvoj nesimetrične organokatalize

  2022

  Carolyn R. Bertozzi
  Morten Meldal
  K. Barry Sharpless

  za razvoj klik kemije in bioortogonalne kemije

  Zunanje povezave