Išči

  Občina Žalec

  Občina Žalec
  Občina Žalec grb.gif

  Grb občine Žalec

  Umestitev občine Žalec v Sloveniji

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 117,1 km²
  Župan: Janko Kos (SD)
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  21340 (2019)[1]
  10693
  10647
  Povprečna starost: 38,8 let
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  29,49 m²/osebo
  7.134
  5.872
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  10.085
  1.727
  Povprečna plača (avgust 2003):
   - bruto:
   - neto:
   
  218.578 SIT
  140.705 SIT
  Študentov: 686
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

  Občina Žalec je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občinsko središče je v istoimenskem mestu. Občina Žalec se nahaja v Spodnji Savinjski dolini in v današnji obliki obstaja od leta 1998. Občina meji na severu na mestno občino Velenje, na vzhodu na občino Dobrna in Mestno občino Celje, na jugu na občini Laško in Hrastnik, na zahodu pa na občini Prebold in Polzela. Površina občine je 117,1 km²; sestavlja jo 39 naselij v desetih krajevnih skupnostih.

  Naselja občine Žalec

  Arja vas, Brnica, Dobriša vas, Drešinja vas, Galicija, Gotovlje, Grče, Griže, Hramše, Kale, Kasaze, Levec, Liboje, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Migojnice, Novo Celje, Pernovo, Petrovče, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Ruše, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Studence, Šempeter v Savinjski dolini, Velika Pirešica, Vrbje, Zabukovica, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno

  Prebivalstvo

  Ob popisu leta 2018 je živelo v občini 21.243 prebivalcev, od tega je bilo 50,3% (10.664) žensk in 49,7% (10.579) moških, ki so živeli v 7.134 gospodinjstvih. Poprečna starost je bila 38,8 let.

  Turistične zanimivosti v občini

  Sklici in opombe

  Zunanje povezave