Išči

  Občina Kozje

  Občina Kozje
  Občina Kozje grb.gif

  Grb občine Kozje

  Kozje

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 89,7 km²
  Župan: Milenca Krajnc
  Spletna stran: Občina Kozje
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  3037 (2019)[1]
  1538
  1499
  Povprečna starost: 41,53 let
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  28,65 m²/osebo
  1.103
  936
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  1.496
  283
  Povprečna plača (avgust 2003):
   - bruto:
   - neto:
   
  182.571 SIT
  120.997 SIT
  Študentov: 99,00
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

  Občina Kozje je ena od občin v Republiki Sloveniji.

  Vsebina

  Naselja v občini

  Bistrica, Buče, Dobležiče, Drensko Rebro, Gorjane, Gradišče, Gubno, Ješovec pri Kozjem, Klake, Kozje, Lesično, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pilštanj, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Topolovo, Vetrnik, Vojsko, Vrenska Gorca, Zagorje, Zdole, Zeče pri Bučah

  Statistični pregled

  Občina Kozje je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun 3. 10. 1994. Nastala je iz takratne komune Šmarje pri Jelšah, ki se je preoblikovala v naslednjih pet manjših samostojnih občin: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Komuna Šmarje pri Jelšah je pred preoblikovanjem štela 188 naselij in 32.429 prebivalcev in je obsegala 400,1 km2 ozemlja. Od tega je občini Kozje pripadlo 23 (tj. 12 %) naselij, 3.701 (tj. 12 %) prebivalcev in 89,6 km2 (tj. 22 %) ozemlja. Na ozemlju današnje občine Kozje doslej in tudi v času, ko je bila sestavni del takratne komune Šmarje pri Jelšah, ni bilo teritorialnih sprememb.

  Sklici in opombe

  Zunanje povezave