Išči

  Občina Loška dolina

  Občina Loška Dolina
  Občina Loška dolina grb.gif

  Grb Občine Loška dolina

  Loška dolina

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 166,8 km²
  Župan: Janez Komidar
  Spletna stran: Občina Loška Dolina
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  3744 (2019)[1]
  1927
  1817
  Povprečna starost: 40,78 let
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  34,39 m²/osebo
  1.302
  1.040
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  1.656
  125
  Povprečna plača (avgust 2003):
   - bruto:
   - neto:
   
  222.940 SIT
  143.541 SIT
  Študentov: 116
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

  Občina Loška dolina je ena od občin v Republiki Sloveniji.

  Vsebina

  Naselja v občini

  Babna Polica, Babno Polje, Dane, Dolenje Poljane, Iga vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari trg pri Ložu, Sveta Ana pri Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika pri Ložu

  Znamenitosti

  Znane osebnosti, povezane z občino

  Loška dolina

  Loška dolina

  Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote od Blok do Racne gore na severu in vzhodu do mogočnega Snežnika (1796 m) ter Javornikov na jugu in zahodu. Po vseh naravnih značilnostih spada Loška dolina med tipična kraška polja, vendar se po legi, obliki ter vodnih razmerah, pa tudi po gospodarski rabi prostora precej razlikuje od sosednjih kraških polj v porečju reke Ljubljanice.

  Odprt in dokaj raven, travnat in njivski svet sredi gozdov se razteza v nadmorski višini med 570 in 590 m. V Loško dolino se s kraškega zaledja izpod Snežniškega pogorja prelivajo le visoke vode, ki ne morejo odteči po podzemeljskih kanalih mimo polja. Zato so na tem območju pogoste poplave zlasti ob močnejšem jesenskem deževju. Kot posebnost kraškega sveta je znana tudi Križna jama kot pretočna vodna jama med kraškimi polji. Leži na severnem robu Loške doline in ima 22 jezer. Jezera ločujejo sigasti pragovi. Po podzemnih vodnih kanalih je možen ogled podolgovatih jezer med Kalvarijo in Kristalno goro le s čolni. Jama je znana po najdbah kosti ledenodobnega jamskega medveda.

  Nastenek občine Loška dolina

  Občino Loška dolina je ustanovil Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. oktobra 1994, s sprejetjem Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Takrat sta se področji nekdanjih krajevnih skupnosti Bloke in Loška dolina ločili iz skupne občine Cerknica in ustanovili svojo občino, a le do leta 1998, ko so tudi Bloke postale samostojna občina. Občina Loška dolina tako v svoji sedanji obliki in obsegu obstaja od 22. julija 1998. leta.

  Občina Loška dolina ima 166,8 km2 .

  Statistični podatki za leto 2013 kažejo o tej občini tako sliko  (Statistični urad RS):

  Sredi leta 2013 je imela občina približno 3.900 prebivalcev (približno 2.000 moških in 1.900 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 130. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

  Prebivalstvo

  Občina ima 21 naselij, v njih je število prebivalcev:

  vasi prebivalstvo gospodinjstva stanovanja
  skupaj moški ženske
  Babna Polica 14 7 7 8 11
  Babno Polje 322 165 157 128 140
  Dane 110 53 57 40 46
  Dolenje Poljane 8 5 3 4 10
  Iga vas 207 99 108 68 67
  Klance 16 9 7 6 10
  Knežja Njiva 29 10 19 11 15
  Kozarišče 240 119 121 87 123
  Lož 542 251 291 191 218
  Markovec 205 104 101 67 77
  Nadlesk 151 73 78 44 58
  Podcerkev 131 62 69 48 58
  Podgora pri Ložu 105 54 51 43 48
  Podlož 55 29 26 21 22
  Pudob 216 105 111 72 89
  Stari trg pri Ložu 842 412 430 316 349
  Sveta Ana 6 4 2 2 2
  Šmarata 97 49 48 33 40
  Viševek 155 74 81 53 63
  Vrh 35 17 18 13 18
  Vrhnika pri Ložu 149 78 71 46 64

  vir: popis prebivalstva 2002

  Sklici in opombe

  Zunanje povezave