Išči

  Občina Rogatec

  Občina Rogatec
  Občina Rogatec grb.gif

  Grb občine Rogatec

  Rogatec

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 39,6 km²
  Župan: Martin Mikolič
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  3060 (2019)[1]
  1545
  1515
  Povprečna starost: 37,01 let
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  24,15 m²/osebo
  1.015
  881
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  1.534
  268
  Povprečna plača (avgust 2003):
   - bruto:
   - neto:
   
  195.782 SIT
  129.009 SIT
  Študentov: 87
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002
  Železniška postaja

  Občina Rogatec je ena od občin na vzhodu Republike Slovenije. Nastala je kot ena izmed petih občin na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah (06.11.1994 Ur. l. 60/94, 69/94). Meri 39,6 km² in je ena od manjših občin v Sloveniji. Meji na sosednjo Republiko Hrvaško; v njej sta mednarodni mejni prehod Dobovec in meddržavni mejni prehod Rogatec.

  Vsebina

  Naselja v občini

  Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Log, Rogatec, Sveti Jurij, Tlake, Trlično, Žahenberc

  Naselja so razporejena v tri krajevne skupnosti: Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Naselitev je relativno gosta, najpogostejša oblika naselij so zaselki in samotne kmetije. Do takšne oblike poselitve je zagotovo prišlo zaradi razgibanosti reliefa, ki ni dopuščal nastajanja večjih naselij.

  Zgodovina

  Sami začetki Rogatca segajo v zgodnji srednji vek. Prvi pisani viri o Rogatcu se pojavijo leta 1130, ko je kralj Lotar III., krški škofiji potrdil fevdne pravice. Takrat je bil omenjen pod imenom Purch von Rohacz. V poznejših listinah se Rogatec pojavlja še pod drugimi imeni, kot so:

  Prvotno ime najverjetnje izvira iz besede rog po Rogaški ali Donački gori, ki ima, če jo gledamo iz juga, obliko roga. Omenjen je tudi v epski pesnitvi Parzival, katere avtor je nemški vitez in pesnik Wolfram von Eschenbach, opisuje pa svoje bivanje v srednjeveškem rogaškem gradu leta 1212.


  V letu 1283 je Rogatec prvič omenjen kot trg, v poznejših zapisih pa je poimenovan celo kot appidum stadt - obzidano mesto.

  Statistični pregled

  Občina Rogatec je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun 3. 10. 1994. Nastala je iz takratne komune Šmarje pri Jelšah, ki se je preoblikovala v naslednjih pet manjših samostojnih občin: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Komuna Šmarje pri Jelšah je pred preoblikovanjem štela 188 naselij in 32.429 prebivalcev in je obsegala 400,1 km2 ozemlja. Od tega je občini Rogatec pripadlo 9 (tj. 5 %) naselij, 3.223 (tj. 10 %) prebivalcev in 39,5 km2 (tj. 10 %) ozemlja. V obravnavanem obdobju se je na ozemlju današnje občine Rogatec zgodila ena teritorialna sprememba. Leta 1998 se je del ozemlja naselja Brezovec pri Rogatcu (z 98 prebivalci) iz tega naselja izločil in se priključil naselju Rogatec. Ocenjujemo, da se je zaradi te spremembe administrativno preselilo okoli 30 oseb.

  Kulturnozgodovinske znamenitosti

  Podnebje

  Občutijo se izraziti vplivi subpanonske kontinentalne klime z višjimi poletnimi temperaturami in hladnejšimi zimami. Do izraza pride tudi alpski vpliv, zaradi katerega je povečan delež padavin.

  Naravne znamenitosti

  Šport

  Glej tudi

  Sklici in opombe

  Viri

  Zunanje povezave