Išči

  Občina Ruše

  Občina Ruše
  Občina Ruše grb.gif

  Grb občine Ruše

  Umestitev občine Ruše v Sloveniji

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 60,8 km²
  Župan: Urška Repolusk
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  7070 (2019)[1]
  3545
  3525
  Povprečna starost: 37,34 let
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  27,01 m²/osebo
  2.689
  2.199
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  3.788
  893
  Povprečna plača (avgust 2003):
   - bruto:
   - neto:
   
  216.740 SIT
  140.684 SIT
  Študentov: 235
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

  Občina Ruše so ena od občin v Republiki Sloveniji.

  Občina Ruše leži v zahodnem delu Štajerske ob vznožju Pohorja, 13 km zahodno od Maribora ter meri 61 km2, povprečna nadmorska višina mesta Ruše pa je 309 m. Najvišje se območje občine vzpne z Žigartovim vrhom (1347 m nadmorske višine). Na sever se razprostira do reke Drave medtem ko na jug sega na pobočja vzhodnega Pohorja, grajenega iz tonalita in ostalih magmatskih kamnin. Prebivalstvo je skoncentrirano v 6 naseljih in zaselkih. Po zadnjih podatkih je na območju občine naseljenih 7501 prebivalcev. Največ jih živi v občinskem središču Ruše. Ostala naselja na območju občine so: Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log in Smolnik.

  Občina je relativno redko naseljena s 124 prebivalci na km2 površine. Pretežni del aktivnega prebivalstva je zaposlen v industrijski dejavnosti in storitvah, manjši del pa se preživlja s kmetijstvom na kvalitetnih kmetijskih zemljiščih. Razvoj kraja so omogočile tudi prometne povezave, saj sta skozi občino Ruše speljani cestna in železniška povezava štajerske prestolnice Maribor s Koroško. Najbližja povezava s sosednjo Avstrijo pa vodi preko mednarodnega mejnega prehoda Sv. Duh na Ostrem vrhu. Največje naravno bogastvo občine Ruše so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 83 % njene površine. V svojih nedrih skrivajo bisere, kot: naravni rezervat pragozd Šumik, potok Lobnica in slapova Veliki in mali Šumik.

  Kraji v občini Ruše imajo izjemno bogato kulturno, zgodovinsko in politično dediščino. Že v bronasti dobi so ti kraji privabili prve naseljence. O dolgi in bogati zgodovini pa pričajo tudi arheološke najdbe, ki govore o prazgodovinski kulturi žarnih grobišč, pa o antičnih, rimskih gomilnih grobiščih, o sledovih stavb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja, o mitreju iz tretjega stoletja.

  Vsebina

  Naselja v občini

  Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log, Ruše, Smolnik

  Gospodarstvo

  V današnjem času industrija še vedno zavzema največji delež v gospodarstvu občine Ruše, saj ustvari tri četrtine celotnega prihodka gospodarstva in zaposluje večino delovno aktivnega prebivalstva. Od ostalih panog gospodarstva pa je treba poudariti še kmetijstvo, živinorejo, sadjarstvo in gozdarstvo, razvijajočo se storitveno obrt in manjša podjetja.

  V lastniški strukturi gospodarstva občine prevladujejo podjetja v privatni lastnini. S poudarjenim interesom občine za lastninjenje, razvoj turizma, drobnega gospodarstva, podjetništva in obrti, ob temeljiti skrbi za razvoj izobraževanja, kulture in drugih področij človekovega življenja pa skuša občina vrniti prepotrebni razvojni polet.

  Osebnosti

  Znamenitosti

  Sklici in opombe

  Zunanje povezave