Išči

  Občina Sevnica

  Občina Sevnica
  Grb logotip obcina sevnica.png

  Grb Občine Sevnica

  Umestitev občine Sevnica v Sloveniji

  Zemljevid na Geopedii

  Površina: 272,2 km²
  Župan: Srečko Ocvirk
  Prebivalcev
   - moških
   - žensk
  17537 (2019)[1]
  8966
  8571
  Povprečna starost: 44,2 let (1.1.2018)
  Stanovanjske površine:
   - gospodinjstev:
   - družin:
  28,3 m²/osebo (2015)
  6.836 (1.1.2015)
  4.751 (1.1.2015)
  Delovno aktivnih:
   - brezposelnih:
  8.127 (junij 2018)
  578 (junij 2018)

  vir: Zavod za zaposlovanje

  Povprečna plača (avgust 2018):
   - bruto:
   - neto:
   
  1.434,03
  955,67 €
  Študentov: 637

  (šolsko leto 2017/18)

  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002

  Občina Sevnica je ena od občin v Republiki Sloveniji.

  Naselja v občini

  Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Brezovo, Budna vas, Cerovec, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinje, Hudo Brezje, Jablanica, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec, Marendol, Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Pijavice, Podboršt, Podgorica, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Radež, Radna, Račica, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol

  Sklici in opombe

  Zunanje povezave