Išči

  Obseg

  Obseg je v geometriji dolžina zaprte krivulje, po navadi dvorazsežne ravninske krivulje. Največkrat se govori o obsegu pri geometrijskih likih, čeprav pridejo v poštev tudi druge krivulje, kroga, srčnica. V takšnih primerih se še posebej obravnava dolžina loka krivulje.

  Vsebina

  Mnogokotniki

  Obseg mnogokotnika je vsota dolžin vseh njegovih stranic.

  Obseg trikotnika s stranicami dolžin a, b in c je:

  Obseg štirikotnika s stranicami dolžin a, b, c in d je:

  Obseg enakokrakega trikotnika z osnovnico dolžine b in krakoma dolžine a ter pravokotnika s stranicama dolžin a in b je:

  Obseg pravilnega mnogokotnika z n stranicami dolžine a je:

  Obseg enakostraničnega trikotnika in kvadrata s stranicami dolžine a je tako:

  Krožnica

  Obseg krožnice je dan z njenim premerom d ali s polmerom r:

  oziroma s ploščino kroga S:

  Tu je π matematična konstanta pi.

  Elipsa

  Približki za obseg elipse z glavnima polosema a in b:

  (Kepler, 1609)
  (Euler, 1773)

  ali:

  Vsak približek je točnejši od predhodnega.

  Dobra približka je leta 1914 dal Ramanudžan:

  kjer je h parameter:

  Tudi tukaj je drugi približek točnejši. Malo manj točen približek je med letoma 1904 in 1920 dal Lindner:

  Obseg elipse s parametrom λ je:

  oziroma s parametrom h:

  približek pa (Hudsonova enačba, 1917):

  Hudsonovo enačbo po navadi pišejo s parametrom L:

  Glej tudi

  Zunanje povezave