Išči

  Okupacija

  Okupácija ali zasédba je vojaško dejanje, v katerem vojaške enote ene države zasedejo ozemlje druge države.

  Pojem okupacije

  Okupacija je zasedba ozemlja med ali po oboroženem spopadu, ki ga izvedejo vojaške enote ene države nad suverenim ozemljem druge države. V času okupacije je na zasedenem ozemlju vzpostavljeno stanje, ki ga odredijo okupacijske sile.

  Okupacija v mednarodnem in vojaškem pravu

  Okupacijo prvič obravnava Haška konvencija iz leta 1907, po kateri so tudi jasno opredeljeni pojmi, dolžnosti in razmerja med vpletenimi stranmi. Kasneje ta pojem bolj jasno opredeli še četrta Ženevska konvencija iz leta 1949.

  Zunanje povezave