Išči

  Ortorombski kristalni sistem

  Ortorombski kristalni sistem ali ortorombska singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov oziroma mrežnih točkovnih skupin. Ortorombske kristalne mreže imajo obliko prizme z različno dolgimi stranicami (a ≠ b ≠ c), ki so med seboj pravokotne (α = β = γ = 90º).

  Vsebina

  Bravaisove mreže

  Obstajajo štiri ortorombske Bravaisove mreže: primitivna, osnovno centrirana, telesno centrirana in ploskovno centrirana prostorska mreža.

  primitivna osnovno centrirana telesno centrirana ploskovno centrirana
  Ortorombska, primitivna Ortorombska, osnovno centrirana Ortorombska, telesno centrirana Ortorombska, ploskovno centrirana

  Kristalni razredi

  Imena, primeri, Schönfliesova notacija, Hermann–Mauguinova notacija, točkovne skupine, številke kristalografskih prostorskih skupin v Mednarodnih tabelah za kristalografijo,[1] orbifold, tip in prostorske skupine ortorombskega kristalnega sistema so prikazani v naslednji preglednici:

  Kristalni razred Primer Schönfliesova notacija Hermann-Mauguinova notacija Točkovne skupine # Oorbifold Tip Prostorske skupine
  Bipiramidalni[2] olivin, aragonit D2h mmm 47-74 *222 centrosimetrični Pmmm, Pnnn, Pccm, Pban, Pmma, Pnna, Pmna, Pcca, Pbam, Pccn, Pbcm, Pnnm, Pmmn, Pbcn, Pbca, Pnma, Cmcm, Cmce, Cmmm, Cccm, Cmme, Ccce, Fmmm, Fddd, Immm, Ibam, Ibca, Imma
  Piramidalni [2] hemimorfit, bertrandit C2v mm2 25-46 *22 polarni Pmm2, Pmc21, Pcc2, Pma2, Pca21, Pnc2, Pmn21, Pba2, Pna21, Pnn2, Cmm2, Cmc21, Ccc2, Amm2, Aem2, Ama2,Aea2, Fmm2, Fdd2, Imm2, Iba2, Ima2
  Sfenoidalni [2] epsomit D2 222 16-24 222 enantiomorfni P222, P2221, P21212, P212121, C2221, C222, F222, I222, I212121

  Sklici

  1. Prince, E., ur. (2006). International Tables for Crystallography. International Union of Crystallography. doi:10.1107/97809553602060000001. ISBN 978-1-4020-4969-9.
  2. 2,0 2,1 2,2 "The 32 crystal classes". Pridobljeno dne 2009-07-08.

  Vir