Išči

  Osmij

  76 renijosmijiridij
  Ru

  Os

  Hs
  Os-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število osmij, Os, 76
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 8, 6, d
  Videz srebrnkast, modrikast
  Os,76.jpg
  Relativna atomska masa 190,23(3) g/mol
  Elektronska konfiguracija [Xe] 4f14 5d6 6s2
  e- na lupino 2, 8, 18, 32, 14, 2
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Gostota 22,61 g/cm³
  Gostota tekočine pri tališču 20 g/cm³
  Tališče 3306 K
  (3033 °C, 5491 °F)
  Vrelišče 5285 K
  (5012 °C, 9054 °F)
  Talilna toplota 57,85 kJ/mol
  Izparilna toplota 738 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta (25 °C) 24,7 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T/K 3160 3423 3751 4148 4638 5256
  Lastnosti atoma
  Kristalna struktura heksagonalna
  Oksidacijska stanja 8, 6, 4, 2, -2
  (rahlo kisel oksid)
  Elektronegativnost 2,2 (Paulingova lestvica)
  Ionizacijski potenciali 1.: 840 kJ/mol
  2.: 1600 kJ/mol
  Atomski polmer 130 pm
  Atomski polmer (izr.) 185 pm
  Kovalentni polmer 128 pm
  Razne lastnosti
  Magnetna urejenost ?
  Električna upornost (0 °C) 81,2 nΩ·m
  Toplotna prevodnost (300 K) 87,6 W/(m·K)
  Termični raztezek (25 °C) 5,1 µm/(m·K)
  Hitrost zvoka (tanka palica) (20 °C) 4940 m/s
  strižni modul 222 GPa
  Poissonov modul 0,25
  stisljivostni modul 462 GPa
  Trdota po Mohsu 7,0
  Trdota po Brinellu 3920 MPa
  CAS število 7440-04-2
  Pomembni izotopi
  Glavni članek: Izotopi osmij
  izo NA t1/2 DM DE (MeV) DP
  184Os 0,02 % >5,6 E13 let α ? 180W
  185Os sint. 93,6 d ε 1,013 185Re
  186Os 1,58 % >2,0 E15 y α 2,822 182W
  187Os 1,6 % Os je stabilen z 111 nevtroni
  188Os 13,3 % Os je stabilen z 112 nevtroni
  189Os 16,1 % Os je stabilen z 113 nevtroni
  190Os 24,6 % Os je stabilen z 114 nevtroni
  191Os sint. 15,4 d β- 0,314 191Ir
  192Os 41,0 % Os je stabilen z 116 nevtroni
  193Os sint. 30,11 d β- 1,141 193Ir
  194Os sint. 6 y β- 0,097 194Ir
  Viri

  Osmij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Os in atomsko število 76. Osmij je težka, drobljiva modrosiva ali modrikasto črna prehodna kovina iz skupine platine. Med vsemi naravnimi kemijskimi elementi ima največjo gostoto.

  Izjemna gostota osmija je posledica lantanoidne kontrakcije. Uporabljajo ga v nekaterih zlitinah s platino in iridijem. Naravni osmij nastopa kot zlitina v rudi platine; njegov tetroksid so uporabljali za barvanje tkiv in v tehnologiji prstnih odtisov. Osmijeve zlitine uporabljajo za izdelavo konic nalivnih peres, električnih kontaktov in drugih uporabah, kjer je potrebna obstojnost in trdnost.