Išči

    Pesek

    Delci peska na plaži

    Pesek je sipek material, ki ga sestavljajo nesprijeti delci kamnin. Nastane pri preperevanju kamnin. Posameznim delcem pravimo zrna, njihov premer je pri pesku od 0,063 do 2 mm. Največkrat so iz silicijevega oksida (kamena strela).

    Materialu, ki ga sestavljajo manjši delci od tega, pravimo mulj, za kategorijo večji delci pa sestavljajo prod.