Išči

  Petriejev mnogokotnik

  Petriejev mnogokotnik za pravilne politope z razsežnostjo je nagnjeni mnogokotnik v katerih vsaka zaporedna stranica (n - 1) pripada eni od facet. Petriejev mnogokotnik pravilnega mnogokotnika je sam po sebi pravilen mnogokotnik. Tako je za pravilni polieder nagnjeni mnogokotnik tisti, ki mu za vsaki dve zaporedni stranici (ne pa tri) pripada ena od stranskih ploskev.[1]

  Za vsak pravilni politop obstaja pravokotna projekcija na ravnino tako, da Petriejev mnogokotnik postane pravilni mnogokotnik.

  Petriejevi mnogokotniki so neravninski mnogokotniki, katerih robovi so podmnožica robov poliedrov.[2]

  Ravnina, ki se jo obravnava, je Coxeterjeva ravnina s simetrijsko grupo mnogokotnika in s številom stranic , ki so Coxeterjeva števila Coxeterjeve grupe. Ti mnogokotniki in projicirani grafi so zelo uporabni za predstavo o strukturi simetrije za politope v višjih razsežnostih.

  Vsebina

  Zgodovina

  John Flinders Petrie (1907–1972) je bil prvi, ki je spoznal pomembnost poševnih mnogokotnikov. Po njem se tudi imenujejo mnogokotniki. Bil je edini sin egiptologa Flindersa Petrieja (1853–1942).

  Petriejevi mnogokotniki pravilnih poliedrov

  Petriejev mnogokotnik pravilnega poliedra {p, q} s h stranicami je:

  cos2(π/h) = cos2(π/p) + cos2(π/q).

  Pravilna duala {p, q} in {q, p} sta v istem projiciranem Petriejevem mnogokotniku.

  Petriejevi mnogokotniki za pravilne poliedre (rdeči mnogokotniki)
  Petrie polygons.png
  tetraeder kocka oktaeder dodekaeder ikozaeder
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  centrirano na stranico centrirano na oglišče centrirano na stransko ploskev centrirano na stransko ploskev centrirano na oglišče
  4 stranice 6 stranic 6 stranic 10 stranic 10 stranic
  V:(4,0) V:(6,2) V:(6,0) V:(10,10,0) V:(10,2)
  Petriejevi mnogokotniki so zunanjost teh ortogonalnih projekcij. Modro kaže "sprednje" robove, črne črte kažejo zadnje robove.

  Koncentrični obroč oglišč se šteje od zunanje strani navznoter z oznako: V:(ab, ...) in se konča z nič, če ni središčnega oglišča.

  Petriejevi mnogokotniki pravilnih polihoronov (4-politopov)

  4-simplex t0.svg
  {3,3,3}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  5-celica
  5 stranskih ploskev
  V:(5,0)
  4-orthoplex.svg
  {3,3,4}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  16-celica
  8 stranskih ploskev
  V:(8,0)
  4-cube graph.svg
  {4,3,3}
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  teserakt
  8 stranskih ploskev
  V:(8,8,0)
  24-cell t0 F4.svg
  {3,4,3}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  24-celica
  12 stranskih ploskev
  V:(12,6,6,0)
  120-cell graph H4.svg
  {5,3,3}
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png

  120-celica
  30 stranskih ploskev
  V:((30,60)3,603,30,60,0)
  600-cell graph H4.svg
  {3,3,5}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png

  600-celica
  30 stranskih ploskev
  V:(30,30,30,30,0)

  Projekcije Petriejevih mnogokotnikov pravilnih in uniformnih politopov

  Projekcije Petriejevih mnogokotnikov so ena izmed najbolj uporabnih načinov za prikaz politopov, ki imajo razsežnost štiri in več. V spodnji preglednici so prikazane projekcije Petriejevih mnogokotnikov treh družin simpleksov, hiperkock in ortopleksov ter posebnih Liejevih grup En, ki generirajo polpravilne in uniformne politope za razsežnosti od 4 do 8.


  Pregled družin politopov
  Coxeterjeva grupa An BCn Dn
  E6 E7 E8 F4 G2
  Hn
  2 2-simplex t0.svg
  trikotnik
  CDel node 1.pngCDel node.png
  2-orthoplex.svg
  kvadrat
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.png
    Regular hexagon.svg

  šestkotnik
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.png
  Regular pentagon.svg

  petkotnik
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
  3 Tetrahedron petrie.png

  tetraeder
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  Cube petrie.png

  kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.png
  Octahedron petrie.png

  oktaeder
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  3-demicube.svg

  tetraeder
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.png
    Dodecahedron petrie.png

  dodekaeder
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel node.png
  Icosahedron petrie.png

  ikozaeder
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  4 4-simplex t0.svg

  5-celica
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  4-cube graph.svg
  teserakt
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  4-orthoplex.svg

  16-celica
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  4-demicube.svg
  polteserakt
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  24-cell graph F4.svg

  24-celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  120-cell petrie polygon.svg

  120-celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  600-cell petrie polygon.svg

  600-celica
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  5 5-simplex t0.svg

  5-simpleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  5-cube graph.svg

  5-kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  5-orthoplex.svg

  5-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  5-demicube.svg

  5-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
     
  6 6-simplex t0.svg

  6-simpleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  6-cube graph.svg

  6-kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  6-orthoplex.svg

  6-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  6-demicube.svg

  6-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  Up 1 22 t0 E6.svg

  122
  CDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  E6 graph.svg

  221
  CDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea 1.png
   
  7 7-simplex t0.svg

  7-simpleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  7-cube graph.svg

  7-kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  7-orthoplex.svg

  7-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  7-demicube.svg

  7-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  Gosset 1 32 petrie.svg

  132
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  Gosset 2 31 polytope.svg

  231
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea 1.png
  E7 graph.svg

  321
  CDel nodea 1.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
   
  8 8-simplex t0.svg

  8-simpleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  8-cube.svg

  8-kocka
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  8-orthoplex.svg

  8-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  8-demicube.svg

  8-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  Gosset 1 42 polytope petrie.svg

  142
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch 01lr.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.png
  2 41 polytope petrie.svg

  241
  CDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel nodea 1.png
  Gosset 4 21 polytope petrie.svg

  421
  CDel nodea 1.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
   
  9 9-simplex t0.svg

  9-simpleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  9-cube.svg

  9-kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  9-orthoplex.svg

  9-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  9-demicube.svg

  9-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  10 10-simplex t0.svg 10-simpleksCDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png 10-cube.svg 10-kocka
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.png
  10-orthoplex.svg 10-ortopleks
  CDel node 1.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  10-demicube.svg 10-polkocka
  CDel nodea 1.pngCDel 3a.pngCDel branch.pngCDel 3a.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.pngCDel nodea.png
  družina
  n
  n-simpleks n-hiperkocka n-ortopleks n-polkocka 1k2 2k1 k21

  Sklici

  1. Kaleidoscopes: Selected Writings of H. S. M. Coxeter, editied by F. Arthur Sherk, Peter McMullen, Anthony C. Thompson, Asia Ivic Weiss, Wiley-Interscience Publication, 1995, ISBN 978-0-471-01003-6 [1] (Definicija: listina 13, Diskretne grupe generirane z zrcaljenjem, 1933, s. 161)
  2. Podatek na Epinet-u

  Zunanje povezave