Išči

  Plagioklaz

  Plagioklaz
  Kristal plagioklaza z značilno razkolnostjo
  Splošno
  KategorijaVIII. razred – Silikati,
  podrazred: tektosilikati,
  skupina: glinenci
  Kemijska formulaNaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8
  Strunzova klasifikacija09.FA.35
  Klasifikacija DANA76.01.03.00
  Kristalna simetrijaTriklinski pinakoid (1), prostorska skupina C1
  Lastnosti
  BarvaBela, siva, modrikasto bela, rdečkasto bela, zelenkasto bela
  Kristalni habitMasiven, zrnat
  Kristalni sistemTriklinski
  RazkolnostDobra po {001} in {010}
  ŽilavostKrhek
  Trdota6 – 6,5
  SijajSteklast
  Barva črteBela
  ProzornostProzoren do prosojen
  Gostota2,61 – 2,76 g/cm3,
  povprečna 2,68 g/cm3
  Ultravijolična fluorescencaNe fluorescira
  DrugoIMA ga ne priznava kot samostojen mineral
  Sklici[1]
  Mikrofotografija kristala plagioklaza v prečno polarizirani svetlobi: kristal ima izrazite pasove, ki so posledica polisintetskega dvojčičenja

  Plagioklaz je naziv serije triklinskih glinencev s končnima členoma albitom (NaAlSi3O8) in anortitom (CaAl2Si2O8). Natrij in kalcij se v plagioklazih neomejeno mešata in tvorita zvezno vrsto trdnih raztopin.

  Mineral je prvi opisal nemški mineralog Johann Friedrich Christian Hessel (1796 - 1872) leta 1826. Njegovo ime je sestavljeno iz grških besed plagiospoševen in klaoklati in se nanaša na njegov poševen razkol z dvema razkolnima kotoma.

  Plagioklazi so zelo pomembni petrogeni minerali, ki se pojavljajo v skoraj vseh magmatskih kamninah, razen v ultrabazičnih. Pomembni so tudi za ugotavljanje porekla magmatskih kamnin - tipa magme, iz katerih so nastale, in globine Zemljine skorje, od koder magma izvira.

  Minerali iz serije plagioklazov

  Sestavo minerala iz serije plagioklazov se običajno prikazuje z vsebnostjo albitske (Ab) in anortitske (An) komponente. Vsebnost obeh komponent se lahko zelo enostavno določi z merjenjem lomnega količnika ali z merjenjem kota ekstinkcije v tankih rezinah pod polarizacijskim mikroskopom.

  Serija plagioklazov običajno vsebuje šest mineralov, ki se razlikujejo po vsebnosti albitske in anortitske komponente. Ključni minerali in njihova kemijska sestava so prikazani v naslednji preglednici.

  Minerali iz serije plagioklazov in njihova sestava
  Ime % NaAlSi3O8(%Ab) % CaAl2Si2O8(%An)
  Albite2.jpg
  Albit
  100–90 0–10
  Oligoclase-Sunstone from India2.jpg
  Oligoklaz
  90–70 10–30
  01722 Andesine.jpg
  Andezin
  70–50 30–50
  Labradorite.jpg
  Labradorit
  50–30 50–70
  Feldspar - Bytownite Sodium calcium aluminum silicate Crystal Bay Minnesota 2689.jpg
  Bitovnit
  30–10 70–90
  Anorthit Miyake,Japan.JPG
  Anortit
  10–0 90–100

  Albit je dobil ime po svoji nenavadno čisti beli barvi (albus v latinščini pomeni bel). Je sorazmerno pogost in pomemben kamninotvorni mineral, ki se pojavlja v bolj kislih tipih kamnin in pegmatitnih dajkah, včasih skupaj z bolj redkima turmalinom in berilom.

  Oligoklaz se najpogostje pojavlje v granitu, sienitu, dioritu in gnajsu, pogosto skupaj z ortoklazom.

  Andezin je značilen mineral na primer v dioritu, ki ima precej večjo vsebnost silicija, in njegovem ekstruzivnem ekvivalentu andezitu.

  Labradorit je značilen mineral v nekoliko bolj bazičnih magmatskih kamninah kot so diorit, gabro, andezit in bazalt. Pogosto ga spremljajo nekateri minerali iz skupine piroksenov in amfibolov.

  Bitovnit je zelo redek mineral, ki se pojavlja v bolj bazičnih magmatskih kamninah.

  Anortit je mnogo bolj redek od albita. Pojavlja se v intruzivnih bazičnih, redko tudi v ultrabazičnih magmatskih kamninah.

  Sklici

  1. Plagioclase Mineral Data [1]

  Glej tudi