Išči

  Platina

  iridij - platina - zlato
  Pd
  Pt
  Ds
  Pt-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število platina, Pt, 78
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 10 , 6, d
  Gostota, trdota 21450 kg/m3, 3,5
  Videz
  sivkasto bela
  Pt,78.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 195,078 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 135 (177) pm
  Kovalentni polmer 128 pm
  van der Waalsov polmer 175 pm
  Elektronska konfiguracija [Xe]4f145d96s¹
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 17, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 2, 4 (rahlo bazična)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagnetik)
  Tališče 2041,4 K (3214,9 °F)
  Vrelišče 4098 K (6917 °F)
  Molarna prostornina 9,09 ×10−6 m³/mol
  Izparilna toplota 510 kJ/mol
  Talilna toplota 19,6 kJ/mol
  Parni tlak 0,0312 Pa pri 2045 K
  Hitrost zvoka 2680 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 2,28 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 130 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 09,66 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 71,6 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 870 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1791 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  190Pt0,01 % 6,5 E11 let α 3,249 186Os
  192Pt 0,79 % Pt je stabilen s 114 nevtroni
  193Pt {sint.} 50 y ε 0,057 193Ir
  194Pt 32,9 % Pt je stabilen s 116 nevtroni
  195Pt 33,8 % Pt je stabilen s 117 nevtroni
  196Pt 25,3 % Pt je stabilen s 118 nevtroni
  198Pt 7,2 % Pt je stabilen s 120 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Plátina (latinsko platinum) je kemični element. Kot vse druge plemenite kovine je tudi ta odporna proti koroziji. V naravi jo najdemo samorodno, vsebujejo pa jo tudi nekatere nikljeve in bakrove rude. Uporablja se v čisti obliki in v zlitinah s paladijem (do 25 %), rodijem (do 40 %), rutenijem, volframom (do 8 %) in nikljem (do 10 %). Za vse te zlitine je značilna popolna odpornost proti sulfidizaciji in okisdaciji pa tudi velika trdnost in obrabna obstojnost pri visoki temperaturi. Za trajne magnete je najprimernejša zlitina platine s 25 do 50 % kobalta. Uporablja se za nakit, v tehniki pa v katalizatorjih za čiščenje avtomobilskih izpušnih plinov, v vodikovih gorilnih celicah, za laboratorijsko opremo itd. Platina lahko kljub svoji dobri obstojnosti korodira zaradi cianidov, halogenov, žvepla in zažigalnih alkalov. Odporna je proti kislinam, tudi proti klorovodikovi in dušikovi, izjema pa je raztopina aqua regia, v kateri tvori klorplatinasto kislino. Pogosta oksidacijska stanja platine vključujejo +2, +3 in +4.