Išči

  Podnebje

  Letne povprečne temperature od 1961 do 1990 - primer kako se podnebje spreminja glede na položaj.

  Podnébje (klíma) je pojem, ki obsega vse vremenske pojave na nekem področju. Podnebje ni odvisno samo od dogodkov v atmosferi, ampak od medsebojnega vpliva vseh okoliščin (sestava in poraščenost tal, vlaga in pritisk zraka, bližina morja, nadmorska višina, vetrovnost, sevanje sonca,...).

  Veda, ki preučuje vplive na podnebje, se imenuje klimatologija.

  Vsebina

  Definicija pojma klima (podnebje)

  Osnovne podnebne značilnosti za Ljubljano (klimatski diagram):
  - povprečne mesečne padavine v mm (modro, lestvica na desni) in
  - razpon med povprečno minimalno in povprečno maksimalno temperaturo (rdeče, lestvica na levi),
  - po mesecih v letu
  Klimatski diagram za Adis Abebo, Etiopija

  Klimatski sistem obsega izjemno veliko spremeljivk in zajema veliko različnih časovnih in prostorskih skal. V zadnjih 150 letih zato naletimo na številne definicije[1].

  Vplivi človeka na podnebje

  Z množično uporabo naravnih virov in tehnologij ljudje pogosto nehote posegamo v podnebje. Znan je učinek tople grede, ki je verjetno najpomembnejši dejavnik opazovanih spremeb podnebja v zadnjem stoletju. Vzroki in posledice so pogosto tako zapleteni, da jih še zdaleč ne obvladujemo (ozonska luknja, izpust CO2, sečnja deževnega gozda, izumiranje vrst,...).

  Reference

  Zunanje povezave