Išči

  Podzakonski akt

  Podzakonski akt je pravni akt z nižjo stopnjo veljave od zakona.

  To pomeni, da:

  • mora biti sprejet in izvajan v skladu s postopkom, ki ga postavi zakon (postopkovna zakonitost) in
  • njegova vsebina mora biti v skladu z zakonom

  Podzakonski akt sprejme državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila (glej javno pravo), in sicer:

  • podzakonski akti državnih organov
   • uredbe in sklepi vlade
   • navodila, pravnilniki ministrstev
   • upravne odločbe in sklepi upravnih enot, inšpektoratov in drugih organov v sestavi ministrstev, ter javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov, ter javnih podjetij
   • splošni akti za izvrešvanje javnih pooblastil od nosilec javnih pooblastil
   • sodbe in sklepi sodišč
   • in še kaj

  Za sprejetje je načeloma potrebno izrecno zakonsko pooblastilo.

  Varstvo proti podzakonskemu aktu je odvisno od tega, ali je konkretni ali splošni: