Išči

  Pokrajine v Sloveniji

  Tradicionalne pokrajine Slovenije

  Pokrajine v Sloveniji so različne pokrajinske enote, na katere je razdeljena Slovenija. Ker sama razdelitev ni zakonsko opredeljena, obstaja več različnih modelov razdelitve.

  Zgodovinski modeli

  Zaradi večstoletne razdelitve v času Habsburžanov in Avstro-Ogrske se še danes uporablja delitev po takratnih kronskih deželah: Štajerska (4), Kranjska (2), Koroška (3), Goriška (1) in Istra (1 spodaj); deli teh ozemelj so danes izven slovenskih meja. V današnji Sloveniji so naslednje neformalne pokrajine: Gorenjska (2a), (slovenska) Štajerska (4), Prekmurje (5), (slovenska) Koroška (3), Notranjska (2b), Primorska (1) in Dolenjska (2c). Največja tradicionalna pokrajina je Štajerska. Imena pokrajin so sicer ustaljena, vendar je težko zarisati meje, saj se ne ujemajo s sedanjo upravno in geografsko (regijsko) razdelitvijo Slovenije.

  Geografski modeli

  Danes je najbolj v uporabi Gamsova definicija, ki temelji na Ilešiču. Gams tako Slovenijo razdeli na podlagi geografsko-socioloških dejavnikov na:

  Glej tudi