Išči

  Policija (Slovenija)

  Policija (Slovenija)
  Druga imenaLjudska milica (do 1991)
  Državni okvirRepublika Slovenija
  Datum nastanka1967
  Status organaorgan v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije
  SedežLjubljana
  Službeni praznik27. junij
  Generalni direktorTatjana Bobnar
  NamestnikTomaž Pečjak;
  Število uslužbencev8300 (31. 12. 2013)
  Stroški delovanja320 537 145 € (2012)
  Predhodnik organaLjudska milica Jugoslavije
  Članstvo v mednarodnih org.Interpol;
  Mednarodno policijsko združenje
  Spletna stran
  https://www.policija.si/

  Policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije. Njeno delovanje je bilo do leta 2013 opredeljeno v Zakonu o policiji (ZOP), od leta 2013 pa delovanje urejata dva zakona in sicer Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).

  Vsebina

  Naloge

  Primarne naloge policije so opredeljene v 4. členu ZNPPol:

  1. varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
  2. preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov;
  3. vzdrževanje javnega reda;
  4. nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet;
  5. varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;
  6. opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;
  7. varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;
  8. varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom ni drugače določeno;
  9. naloge ob naravnih in drugih nesrečah;
  10. izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih.

  Zgodovina

  Orožnik iz časa Kraljevine Jugoslavije
  Policijski avtomobil
  Policijski čoln P-66 v Piranu

  Za uradni začetek policije v Sloveniji velja 8. junij 1849, ko je bilo ustanovljeno Orožništvo Avstro-Ogrske.

  Policija je pomembno vplivala na osamosvojitev Slovenije. Tako je že leta 1989 potekala Akcija Sever, ki jo lahko štejemo za prvo obrambno akcijo za samostojnost Slovenije, naslednje leto pa so nekateri pripadniki sodelovali v Manevrski strukturi narodne zaščite. Med slovensko osamosvojitveno vojno se je policija borila skupaj s takratno Teritorialno obrambo Republike Slovenije proti Jugoslovanski ljudski armadi. Praznik Slovenske policije je 27. junij v spomin na boje pri mejnem prehodu Holmec v osamosvojitveni vojni.

  Razvoj informatike

  Začetek informatike v slovenski policiji sega v prejšnje stoletje, ko je še bila milica in je imela mehanografsko obdelavo podatkov. Nadaljuje se s samodejno računalniško obdelavo, nato z informacijsko-telekomunikacijskim sistemom (ITSP) in kasneje vključitev v schengenski informacijski sistem. Zelo pomembna odločitev je bila izbira IBM-ove tehnologije. Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je začela uvajati centralno informatizirano upravno oz. policijsko evidenco. Izbira IBM-ove tehnologije se je pokazala za pomembno dolgoročno strateško odločitev. Pomembna je tudi bila uvedba elektronske izmenjave podatkov med uporabniki in uporabe elektronske pošte v policiji leta 1990. V letu 2005 je pridobila novo aplikacijo in druga orodja, ki povezujejo policijske aplikacije s schengenskim informacijskim sistemom.

  Organizacija

  • Služba generalnega direktorja policije
   • Sektor za nadzor
   • Sektor za notranje preiskave in integriteto
   • Sektor za analitiko
   • Sektor za mednarodne odnose
   • Sektor za odnose z javnostmi
   • Policijski orkester
  • Uprava uniformirane policije
   • Sektor splošne policije
   • Sektor prometne policije
   • Sektor mejne policije
   • Motor policije.
    Sektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije
   • Center za tujce
   • Center za prekrškovne zadeve
  • Uprava kriminalistične policije
   • Sektor za organizirano kriminaliteto
   • Sektor za splošno kriminaliteto
   • Sektor za gospodarsko kriminaliteto
   • Sektor za posebne naloge
   • Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje
   • Center za kriminalistično obveščevalno dejavnost
   • Center za računalniško preiskovanje
   • Nacionalni preiskovalni urad
  • Nacionalni forenzični laboratorij
  • Uprava za policijske specialnosti
   • Center za varovanje in zaščito
   • Operativno komunikacijski center
   • Specialna enota
   • Letalska policijska enota
  • Policijska akademija
  • Urad za informatiko in telekomunikacije

  Policijske uprave

  Bivše policijske uprave

  Generalni direktor policije

  Generalni direktor policije je najvišji policist, ki skrbi za delovanje Policije in je podrejen ministru za notranje zadeve.

  Seznam

  Specializacija

  Poleg splošne policije so v Policiji še naslednje specializacije:

  Viri in opombe

  Glej tudi

  Zunanje povezave