Išči

  Polieder

  Nekateri poliedri
  POV-Ray-Dodecahedron.svg
  dodekaeder
  (pravilen)
  Small stellated dodecahedron.png
  mali stelirani dodekaeder
  (pravilna zvezda)
  Icosidodecahedron.png
  ikozidodekaeder
  (enakomeren)
  Great cubicuboctahedron.png
  veliki kubikubooktaeder
  (enakomerna zvezda)
  Rhombictriacontahedron.svg
  rombski triakontaeder
  (uniformni dual)
  Elongated pentagonal cupola.png
  podaljšana petstrana kupola
  (konveksna pravilnostranična)
  Octagonal prism.png
  osemstrana prizma
  (enakomerna prizma)
  Square antiprism.png
  kvadratna antiprizma
  (enakomerna antiprizma)

  Poliéder je trirazsežno geometrijsko telo, ki je omejeno z mnogokotniki.

  Bolj natančno je polieder telo omejeno s končnim številom ravnih ploskev, ploskve se stikajo v ravnih robovih, robovi pa se stikajo v ogliščih. Zgledi znanih poliedrov so: kocka, piramida in prizma. Polieder je trirazsežen (je del prostora) zato se tudi notranjost šteje k poliedru. Polider je trirazsežni analogon mnogokotnika (poligona). Splošnejši izraz za mnogokotnike, poliedre in tudi analogna telesa v višjih razsežnostih je politop.

  Polieder je lahko

  • konveksen, če je vsaka daljica med katerimakoli točkama poliedra v celoti vsebovana v poliedru
  • enakorob, če so vsi robovi iste dolžine
  • pravilni polieder - polieder je omejen s skladnimi pravilnimi mnogokotniki tako, da se v vsakem oglišču stika isto število ploskev.

  Eulerjeva karakteristika opisuje odnos med številom robov (r), oglišč (o) in ploskev (p) enostavno povezanega poliedra:

  p - r + o = 2

  Obstaja točno pet pravilnih konveksnih poliedrov, to so že od antike poznana platonska telesa: tetraeder, kocka, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder.

  Vsebina

  Topološko različni konveksni poliedri

  Dva poliedra sta »topološko različna« kadar imata različno razporeditev stranskih ploskev in oglišč, tako da se ne da spremeniti enega v drugega samo s spremembo dolžine robov ali kotov med robovi in stranskimi ploskvami. Razpredelnica podaja število topološko različnih konveksnih poliedrov.[1] Pri tem se kiralnih (zrcalnih) oblik ne šteje.

  št.
  SP
  ime
   
  OEIS
  A000944
  4 tetraeder 1
  5 pentaeder 2
  6 heksaeder 7
  7 heptaeder 34
  8 oktaeder 257
  9 eneaeder 2.606
  10 dekaeder 32.300
  11 hendekaeder 440.564
  12 dodekaeder 6.384.634
  13 tridekaeder 96.262.938
  14 tetradekaeder 1.496.225.352
  15 pentadekaeder 23.833.988.129
  16 heksadekaeder 387.591.510.244
  17 heptadekaeder 6.415.851.530.241
  18 oktadekaeder 107.854.282.197.058
  19 eneadekaeder
  20 ikozaeder

  Glej tudi

  Sklici

  Viri

  Zunanje povezave