Išči

  Politop

  Politóp je v geometriji geometrijski objekt z ravnimi stranskimi ploskvami, ki lahko obstaja v poljubnem številu razsežnosti. Najenostavnejša oblika politopa je mnogokotnik, ki je politop v dveh razsežnostih, polieder je politop v treh razsežnostih, politop v štirih razsežnostih pa se imenuje polihoron. Nekatere teorije poznajo še nepovezane politope kot so apeirotopi in teselati in abstraktni politopi.

  Kadar se obravnava n-razsežno posplošitev, se rabi izraz n-politop.

  Izraz politop je skoval matematik Reinhold Hoppe, ki je v glavnem pisal v nemščini. Pozneje so izraz pričeli uporabljati tudi drugi.

  Vsebina

  Elementi

  razsežnost
  elementa
  ime elementa
  (v n-politopu)
  − 1 ničelni politop (potreben v abstraktni teoriji)
  0 oglišče
  1 rob
  2 stranska ploskev
  3 celica
  4 hipercelica
   
  j j-stranska ploskev – element ranga j = − 1, 0, 1, 2, 3, ..., n
   
  n − 3 vrh – stranska ploskev (n−3)
  n − 2 greben ali podfaceta – stranska ploskev (n−2)
  n − 1 faceta – stranska ploskev (n−1)
  n telo – stranska ploskev n

  Posebni primeri politopov

  Regularni politopi

  Glavni članek: regularni politop.

  Regularni politopi so razred visoko simetričnih in lepih politopov, ki vključujejo platonska telesa.

  Konveksni politopi

  Glavni članek: konveksni politop.

  Najenostavnejše oblika politopa je konveksni politop. Konveksni politop je običajno presek množice polprostorov.

  Abstraktni politopi

  Glavni članek: abstraktni politop.

  Abstraktni politopi so delno urejena množica elementov oziroma članov.

  Zvezdasti politopi

  Glavni članek: zvezdasti politop.

  Zvezdasti politopi so nekonveksni politopi. Ti politopi sekajo samega sebe.

  Sebi dualni politopi

  V dveh razsežnostih so to vsi pravilni mnogokotniki sebi dualni.

  V treh razsežnostih so tetraeder ter kanonske mnogokotniške piramide in podaljšane piramide sebi dualne.

  V višjih razsežnostih je vsak pravilen n-simpleks, ki ima Schläflijev simbol enak sam sebi dualen.

  Razen tega je tudi 24-celica v 4-razsežnostih, če ima Schläflijev simbol enak , sebi dualna.

  Glej tudi

  Zunanje povezave