Išči

  Polonij

  Polonij, 84Po
  Polonium.jpg
  Polonij
  IzgovarjavaIPA: [polónij]
  Alotropiα, β
  Videzsrebrnkast
  Masno število[209]
  Polonij v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  Te

  Po

  Lv
  bizmutpolonijastat
  Vrstno število (Z)84
  Skupinaskupina 16 (halkogeni)
  Periodaperioda 6
  Blok  blok p
  Razporeditev elektronov[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
  Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 18, 32, 18, 6
  Fizikalne lastnosti
  Faza snovi pri STPtrdnina
  Tališče254 °C
  Vrelišče962 °C
  Gostota (blizu s.t.)alfa: 9,196 g/cm3
  beta: 9,398 g/cm3
  Talilna toplotaca, 13 kJ/mol
  Izparilna toplota102,91 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta26,4 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T (°C) 573 730 963
  Lastnosti atoma
  Oksidacijska stanja−2, +2, +4, +5,[1] +6 (amfoterni oksid)
  ElektronegativnostPaulingova lestvica: 2,0
  Ionizacijske energije
  • 1.: 812,1 kJ/mol
  Atomski polmerempirično: 168 pm
  Kovalentni polmer140±4 pm
  Van der Waalsov polmer197 pm
  Barvne črte v spektralnem obsegu
  Spektralne črte polonija
  Druge lastnosti
  Pojavljanje v naraviiz razpada
  Kristalna strukturakubična
  Cubic kristalna struktura za polonij

  &alfa;-Po
  Kristalna strukturaromboedrična
  Rhombohedral crystal structure for polonij

  β-Po
  Temperaturni raztezek23,5 µm/(m⋅K) (pri 25 °C)
  Toplotna prevodnost20 W/(m⋅K) (?)
  Električna upornostα: 0,40 µΩ⋅m (pri 0 °C)
  Magnetna ureditevnemagnetni
  Številka CAS7440-08-6
  Zgodovina
  Poimenovanjeafter Polonia, Latinsko ime za Poljsko, domovino Marie Curie
  OdkritjePierre in Marie Curie (1898)
  Prva izolacijaWilly Marckwald (1902)
  Najpomembnejši izotopi polonija
  Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
  208Po sint. 2,898 let α 204Pb
  β+ 208Bi
  209Po sint. 125,2 let[2] α 205Pb
  β+ 209Bi
  210Po sled 138,376 d α 206Pb
  Kategorija Kategorija: Polonij
  · pogovor · · | reference

  Polonij (lat. polonium, Po) je kemijski element, ki sta ga leta 1898 odkrila zakonca Pierre in Marie Curie. Poimenovan je po domovini Marie Curie, Poljski. Je kovina srebrno-bele barve.

  Vsebina

  O elementu

  Nahajališče

  Polonij se nahaja v uranovi smolni svetlici kot radioaktiven produkt uranove razpadne verige, v torijevih in uranovih mineralih kot produkt radioaktivnega razpada.

  Pridobivanje

  Prvotno je bil izoliran iz uranove rude uraninit oz. uranove svetice, a je zaradi kratkih razpolovnih časov težko najti rude z večjo vsebnostjo polonija. Leta 1934 je bilo ugotovljeno, da lahko z obsevanjem bizmuta z nevtroni sprožimo jedrske reakcije, ki rezultirajo v polonijevih izotopih, kar dosežemo z uporabo namenskih reaktorjev z visokim nevtronskim fluksom. Svetovno letno proizvodnjo se ocenjuje na približno 100 gramov.

  Uporaba

  Uporabljajo ga predvsem v fiziki kot izvor delcev alfa, v kombinaciji z berilijem pa tudi kot nevtronski vir. 210Po je čisti sevalec alfa, kar pomeni, da je doseg njegovega sevanja izredno majhen, vsled tega in njegovega kratkega razpolovnega časa pa se 210Po greje, kar s pridom uporabljajo kot izvor toplote na medplanetarnih sondah.

  Izotopska sestava

  Vsi izotopi polonija so nestabilni, zaradi česar radioaktivno razpadajo. Znanih je 42 izotopov z razpadnimi časi od mikrosekund do več sto let.

  Najpogostejši izotopi polonija
  izotop razpolovni čas (t1/2) razpad
  208Po 2.898 let α, β+
  209Po 125.2 let α, β+
  210Po 138.376 dni α

  Sklici

  1. Thayer, John S. (2010). "Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements". Relativistic Methods for Chemists. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics. 10: 78. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. ISBN 978-1-4020-9974-8.
  2. Boutin, Chad. "Polonium's Most Stable Isotope Gets Revised Half-Life Measurement". nist.gov. NIST Tech Beat. Pridobljeno dne 9 September 2014.

  Zunanje povezave

  http://www.chemsoc.org/viselements/pages/data/polonium_data.html