Išči

  Polonij

  bizmutpolonijastat
  Po-TableImage.png
  Splošno
  Ime, znak, število polonij, Po, 84
  Kemijska vrsta kovina
  Skupina
  Perioda
  VI (16)
  6
  Agregatno stanje trdno
  Molska masa 210.00 g/mol
  Fizikalne lastnosti
  Gostota 9,3 g/mol
  Temperatura tališča
  Temperatura vrelišča
  527 K
  1235,15 K
  Entalpija uparevanja 120 kJ/mol.
  Toplotna prevodnost 20 W/mK (pei 300K)
  Električna prevodnost 0.7*106 Ω/gcm
  Kemijske in strukturne lastnosti
  Oksidacijska stanja +2, +4, +6
  Elektronska konfiguracija (Xe) 4f14, 5d10, 6s2, 6p4
  Elektronegativnost 2.0
  Atomski radij 1.67 Å
  Kovalentni radij 1.53 Å
  Kristalna struktura Monoklinska
  Kislinsko-bazične lastnosti Amfoteren

  Polonij (lat. polonium, Po) je kemijski element, ki sta ga leta 1898 odkrila zakonca Pierre in Marie Curie. Poimenovan je po domovini Marie Curie, Poljski. Je kovina srebrno-bele barve.


  Vsebina

  O elementu

  Nahajališče

  Polonij se nahaja v uranovi smolni svetlici kot radioaktiven produkt uranove razpadne verige, v torijevih in uranovih mineralih kot produkt radioaktivnega razpada.

  Pridobivanje

  Prvotno je bil izoliran iz uranove rude uraninit oz. uranove svetice, a je zaradi kratkih razpolovnih časov težko najti rude z večjo vsebnostjo polonija. Leta 1934 je bilo ugotovljeno, da lahko z obsevanjem bizmuta z nevtroni sprožimo jedrske reakcije, ki rezultirajo v polonijevih izotopih, kar dosežemo z uporabo namenskih reaktorjev z visokim nevtronskim fluksom. Svetovno letno proizvodnjo se ocenjuje na približno 100 gramov.

  Uporaba

  Uporabljajo ga predvsem v fiziki kot izvor delcev alfa, v kombinaciji z berilijem pa tudi kot nevtronski vir. 210Po je čisti sevalec alfa, kar pomeni, da je doseg njegovega sevanja izredno majhen, vsled tega in njegovega kratkega razpolovnega časa pa se 210Po greje, kar s pridom uporabljajo kot izvor toplote na medplanetarnih sondah.

  Izotopska sestava

  Vsi izotopi polonija so nestabilni, zaradi česar radioaktivno razpadajo. Znanih je 42 izotopov z razpadnimi časi od mikrosekund do več sto let.

  Najpogostejši izotopi polonija
  izotop razpolovni čas (t1/2) razpad
  208Po 2.898 let α, β+
  209Po 125.2 let α, β+
  210Po 138.376 dni α

  Zunanje povezave

  http://www.chemsoc.org/viselements/pages/data/polonium_data.html