Išči

  Polpolieder

  Polpolieder (tudi hemipolieder) je uniformni zvezdni polieder. Njegove stranske ploskve potekajo skozi njegovo središče. Te pol (»hemi«) stranske ploskve ležijo vzporedno z nekim drugim simetričnim poliedrom. Njihovo število je samo polovica stranskih ploskev tega drugega poliedra. Iz tega izhaja tudi predpona »hemi«.[1]

  Predpona »hemi« se uporablja tudi za določene projektivne poliedre kot je npr. polkocka, ki je slika preslikave 2 v 1 sfernega poliedra s centralno simetrijo.

  Vsebina

  Wythoffov simbol in slika oglišč

  Wythoffovi simboli imajo obliko p/(p − q) p/q | r; njihove slike oglišč so križni štirikotnik|križni štirikotniki. Slika oglišč je enaka p/q.2r.p/(p − q).2r. 2r-kotniške stranske ploskve tečejo skozi središče modela. Notacija p/(p − q) vključuje {p/q} stranskih ploskev, ki se obračajo nazaj okoli slike oglišč.

  Devet oblik skupaj s Wythoffovimi simboli je:

  Tetrahemihexahedron.png
  tetrahemiheksaeder
  3/2 3 ǀ 2
  (3.4.3/2.4)
  (p/q = 3, r = 2)
  Octahemioctahedron.png
  oktahemioktaeder
  3/2 3 ǀ 3
  (3.6.3/2.6)
  (p/q = 3, r = 3)
  Small icosihemidodecahedron.png
  mali ikozihemidodekaeder
  3/2 3 ǀ 5
  (3.10.3/2.10)
  (p/q = 3, r = 5)
  Great icosihemidodecahedron.png
  veliki ikozihemidodekaeder
  3/2 3 ǀ 5/3
  (3.10/3.3/2.10/3)
  (p/q = 3, r = 5/3)
  Small dodecahemicosahedron.png
  mali dodekahemiikozaeder
  5/3 5/2 ǀ 3
  (5/2.6.5/3.6)
  (p/q = 5/2, r = 3)
    Cubohemioctahedron.png
  kubohemioktaeder
  4/3 4 ǀ 3
  (4.6.4/3.6)
  (p/q = 4, r = 3)
  Small dodecahemidodecahedron.png
  mali dodekahemidodekaeder
  5/4 5 ǀ 5
  (5.10.5/4.10)
  (p/q = 5, r = 5)
  Great dodecahemidodecahedron.png
  veliki dodecahemidodecahedron
  5/3 5/2 ǀ 5/3
  (5/2.10/3.5/3.10/3)
  (p/q = 5/2, r = 5/3)
  Great dodecahemicosahedron.png
  veliki dodekahemiikozaeder
  5/4 5 ǀ 3
  (5.6.5/4.6)
  (p/q = 5, r = 3)

  Orientabilnost

  Samo oktahemioktaeder predstavlja orientabilno ploskev. Vsi ostali polpoliedri so neorientabilni ali ploskve s samo eno stranjo.

  Dualna telesa polpoliedrov

  Ker imajo polpoliedri stranske ploskve, ki potekajo skozi središče, imajo pripadajoče dualne oblike oglišča v neskončnosti ali na realni projektivni ravnini v neskončnosti [2]. V knjigi Magnus Wenninger (rojen 1919) dualni modeli so prikazani kot sekajoče se prizme, ki so podaljšane v obeh smereh za isto sliko oglišč do neskončnosti, da bi se obdržala simetrija. V resnici se modeli prizem odrežejo v določeni točki, kar je ugodno za izdelovalce. Wenninger predlaga, da so te oblike nov razred stelacije, ki jo imenujemo stelacija v neskončnosti. Predlagal je tudi, da ta vrsta konstrukcije ne potrjuje običajnih definicij.

  Obstoja devet takšnih dualov:

  Tetrahemihexacron.png Hexahemioctacron.png Small dodecahemidodecacron.png Great dodecahemidodecacron.png Small dodecahemicosacron.png
  tetrahemiheksakron
  oktahemioktakron
  in heksahemioktakron
  veliki dodekahemidodekakron
  in veliki ikozihemidodekakron
  3 sekajoče se neskončne štiristrane prizme 4 sekajoče se neskončne šeststrane prizme 6 sekajoče se neskončne desetstrane prizme 6 sekajočih se neskončnih desetstranih prizem 10 sekajočih se neskončnih šeststranih prizem

  Odnosi s kvazipravilnimi poliedri

  Polpoliedri se pojavljajo v parih kot facetiranje kvazipravilnih poliedrov s štirimi stranskimi ploskvami na oglišču. Ti kvazipravilni poliedri imajo sliko oglišč m.n.m.n. Njihovi robovi tvorijo tudi n-kotne in m-kotne stranske ploskve, ki tvorijo polstranske ploskve polpoliedra. Tako se lahko polpolieder dobi iz kvazipravilnih poliedrov tako, da se zavrže m- in n-kotnike in se potem vpelje polstranske ploskve. Ker se je zavrglo m- in n-kotnike, se lahko vsakega od dveh polpoliedrov dobi iz kvazipravilnega poliedra. Tega pa se ne da narediti za oktaeder in tetraeder, kjer velja m = n = 3 in sta facetiranji skladni. Ta vrsta konstrukcije ne deluje za kvazipranevilne poliedre s šestimi stranskimi ploskvami na oglišču ker njihovi robovi ne tvorijo nobene pravilne polstranske ploskve. [1]

  Ker imajo polpoliedri tako kot kvazipravilni poliedri, ki imajo dve vrsti stranskih ploskev, ki se izmenoma pojavljajo okrog vsakega oglišča, se jih obravnava tudi kot kvazipravilne.[1]

  Kvazipravilni poliedri
  m.n.m.n
  polstranske ploskve
  (h-kotniki)
  polpoliedri z m-kotniki uprabljeni z
  m.h.m/m - 1.h
  polpolieder z n-kotniki uporabljen z
  n.h.n/n - 1.h
  Uniform polyhedron-33-t1.png
  tetratetraeder
  3.3.3.3
  m = 3, n = 3
  Octahedron equator.png
  kvadrati
  {4}
   
  Tetrahemihexahedron.png
  tetrahemiheksaeder
  3.4.3/2.4
   
  Tetrahemihexahedron.png
  tetrahemiheksaeder
  3.4.3/2.4
   
  Cuboctahedron.png
  kubooktaeder
  3.4.3.4
  m = 3, n = 4
  Cuboctahedron equator.png
  šestkotniki
  {6}
   
  Cubohemioctahedron.png
  kubohemioktaeder
  4.6.4/3.6
   
  Octahemioctahedron.png
  oktahemioktaeder
  3.6.3/2.6
   
  Icosidodecahedron.png
  ikozidodekaeder
  3.5.3.5
  m = 3, n = 5
  Icosidodecahedron equator.png
  desetkotniki
  {10}
   
  Small dodecahemidodecahedron.png
  mali dodekahemidodekaeder
  5.10.5/4.10
   
  Small icosihemidodecahedron.png
  mali ikozihemidodekaeder
  3.10.3/2.10
   
  Dodecadodecahedron.png
  dodekadodekaeder
  5.5/2.5.5/2
  m = 5, n = 5/2
  Dodecadodecahedron equator.png
  šestkotniki
  {6}
   
  Small dodecahemicosahedron.png
  mali dodekahemikozaeder
  5/2.6.5/3.6
   
  Great dodecahemicosahedron.png
  veliki dodekahemiikozaeder
  5.6.5/4.6
   
  Great icosidodecahedron.png
  veliki ikozidodekaeder
  3.5/2.3.5/2
  m = 3, n = 5/2
  Great icosidodecahedron equator.png
  dekagrami
  {10/3}
   
  Great dodecahemidodecahedron.png
  veliki dodekahemidodekaeder
  5/2.10/3.5/3.10/3
   
  Great icosihemidodecahedron.png
  veliki ikozihemidodekaeder
  3.10/3.3/2.10/3
   

  Tukaj m in n odgovarjata zgornjemu p/q in h pomeni 2r (glej zgoraj).

  Sklici

  1. 1,0 1,1 1,2 Hart, George (1996). "Quasiregular Polyhedra". Virtual Polyhedra: The Encyclopedia of Polyhedra. Pridobljeno dne 6. maj 2012.
  2. (Wenninger 2003, str. 101)