Išči

  Pravna fakulteta v Ljubljani

  Pravna fakulteta (kratica PF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani. Ustanovljena je bila med prvimi slovenskimi fakultetami, hkrati z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani leta 1919.

  Trenutni dekan je prof. dr. Grega Strban, prodekani pa so izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, izr. prof. dr. Primož Gorkič in izr. prof. dr. Katja Filipčič. Tajnik fakultete je Boštjan Koritnik.

  Na PF Univerze v Ljubljani je študij organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. Prvostopenjski študij prava traja štiri leta, magistrski študij eno leto in doktorski študij štiri leta.

  Organizacija

  Katedre

  V okviru PF Univerze v Ljubljani deluje tudi Srebrna katedra, ki združuje upokojene učitelje PF in ki se ukvarja zlasti z organizacijo okroglih miz na temo aktualnih (pravnih) vprašanj.

  Glej tudi

  Zunanje povezave