Išči

  Prazeodim

  cerijprazeodimneodim
  Pr
  Pa  
   
   
  Prazeodim v periodnem sistemu
  Splošno
  Ime, znak, število prazeodim, Pr, 59
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _, 6, f
  Gostota, trdota 6640 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel, rumenkast ton
  Pr,59.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 140,90765(2) u
  Polmer atoma (izračunan) 185 (247) pm
  Kovalentni polmer 165 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s24f3
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 21, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 1204 K (1707,8 °F)
  Vrelišče 3793 K (6368 °F)
  Molarna prostornina 20,8 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 296,8 kJ/mol
  Talilna toplota 6,89 kJ/mol
  Parni tlak 1,333224E-06 Pa pri 1070 K
  Hitrost zvoka 2280 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,13 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 193 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,48 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 12,5 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 527 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1020 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2086 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3761 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  141Pr 100 % 141Pr je stabilen z 82 nevtroni
  142Pr {sint.} 19,12 h β- 2,162 MeV 142Nd
  ε 0,745 MeV 142Ce
  143Pr {sint.} 13,57 d β- 0,934 MeV 143Nd
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Prazeodím je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Pr in atomsko število 59. Prazeodim je mehak kovinski element srebrne barve iz skupine lantanoidov. Nekako bolj je odporen proti koroziji na zraku kot evropij, lantan, cerij ali neodim, vendar razvije zeleno oksidno prevleko, ki na zraku odpada, ter tako izpostavi oksidaciji še več kovine. Zaradi tega je prazeodim treba shranjevati pod lahkim mineralnim oljem ali zapečatenega v plastiko ali steklo.

  Zunanje povezave