Išči

  Prirezan dodekadodekaeder

  Prirezan dodekadodekaeder
  Snub dodecadodecahedron.png
  Vrsta uniformni zvezdni polieder
  Elementi F = 84, E = 150,
  V =60 ( = -6)
  Stranske ploskve po stranicah 60{3}+12{5}+12{5/2}
  Wythoffov simbol | 2 5/2 5
  Simetrijska grupa I, [5,3]+, 532
  Bowerjeva okrajšava

  Siddid

  Sklici U40, C49, W111
  DU40 medial pentagonal hexecontahedron.png
  srednji pentagonalni heksekontaeder
  (dualni polieder)
  Snub dodecadodecahedron vertfig.png
  3.3.5/2.3.5
  slika oglišč

  Prirezan dodekadodekaeder je nekonveksni uniformni polieder z oznako (indeksom) U40. Njegov Schläflijev simbol je s{5/2, 5}, tako kot za prirezan veliki dodekaeder

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate oglišč prirezanega dodekadodekaedra so vse parne permutacije naslednjih vrednosti

  (±2α, ±2, ±2β),
  (±(α+β/τ+τ), ±(-ατ+β+1/τ), ±(α/τ+βτ-1)),
  (±(-α/τ+βτ+1), ±(-α+β/τ-τ), ±(ατ+β-1/τ)),
  (±(-α/τ+βτ-1), ±(α-β/τ-τ), ±(ατ+β+1/τ)) and
  (±(α+β/τ-τ), ±(ατ-β+1/τ), ±(α/τ+βτ+1)),

  s parnim številom pozitivnih predznakov, kjer je

  β = (α2/τ+τ)/(ατ−1/τ),

  where τ = (1+√5)/2 zlati rez in α je pozitivna realna ničla enačbe τα4−α3+2α2−α−1/τ ali približno 0,7964421. Če pa vzamemo neparne permutacije zgornjih koordinat z neparnim številom pozitivnih predznakov, dobimo drugo enanciomorfno obliko.

  Glej tudi

  Zunanje povezave