Išči

  Prirezana kocka

  Prirezana kocka
  Snubhexahedroncw.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 38, E = 60,
  V = 24 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran (8 + 24){3} + 6{4}
  Conwayjev zapis sC
  Schläflijevi simboli sr{4,3} ali
  ht0,1,2{4,3}
  Wythoffov simbol | 2 3 4
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel node h.png
  simetrija O, 1/2B3, [4,3]+, (432), red 24
  vrtilna grupa O, [4,3]+, (432), red 24
  diedrski kot 3-3: 153° 14′ 04″ (153,23°)
  3-4: 142° 59′ 00″ (142,98°)
  sklici U12, C24, W17
  značilnosti konveksna
  polpravilna
  kiralna
  color
  obarvane stranske ploskve
  Snub cube vertfig.png
  3.3.3.3.4
  (slika oglišč)
  Pentagonalicositetrahedronccw.jpg
  petstrani ikozitetraeder
  (dualni polieder)
  Snub cube flat.svg
  mreža telesa

  Prirézana kócka (tudi prirézani heksaéder ali prirézani kúboktaéder) je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima osemintrideset pravilnih stranskih ploskev, od tega dvaintrideset enakostraničnotrikotniških in šest kvadratnih, ter 60 robov in 24 oglišč.

  Spada med kiralne poliedre z dvema različnima oblikama, ki sta zrcalni sliki (ali enanciomorfni druga drugi). Edini kiralni arhimedski telesi sta prirezana kocka in prirezani dodekaeder.

  Vsebina

  Razsežnosti

  Prirezana kocka z dolžino roba 1 ima površino . Njena prostornina je enaka , kjer je t tribonacijeva konstanta:

  Če ima prvotna prirezana kocka rob z dolžino 1, ima njen dual petstrani ikozitetraeder dolžine roba in .

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate oglišč so sode permutacije od

  (±1, ±ξ, ±1/ξ)

  s sodim številom pozitivnih predznakov, skupaj z lihimi permutacijami z lihim številom pozitivnih predznakov, kjer je ξ realna rešitev enačbe:

  ki se jo lahko piše kot:

  kar je približno 0,43689. ξ je obratna vrednost tribonacijeve konstante. Če se vzame sode permutacije s pozitivnim predznakom in lihe permutacije z negativnim predznakom, se dobi drugačno prirezano kocko, ki je zrcalna slika. Ta prirezana kocka ima robove z dolžino α, ki zadoščajo enačbi:

  in se jih lahko zapiše kot:

  Za prirezano kocko z enotsko dolžino roba, se uporabljajo naslednje koordinate:

  Pravokotne projekcije

  Prirezana kocka ima dve posebni pravokotni projekciji usrediščeni na dve vrsti stranskih ploskev (enakostranični trikotniki in kvadrati). Odgovarjata Coxeterjevima ravninama A2 in B2.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na rob
   
  stransko ploskev
  enakostranični trikotnik
  stransko ploskev –
  kvadrat
  slika Snub cube e1.png Snub cube A2.png Snub cube B2.png
  projektivna
  simetrija
  [2] [3] [4]+
  petstrani
  ikozitetraeder
  Dual snub cube e1.png Dual snub cube A2.png Dual snub cube B2.png

  Geometrijski odnosi

  Prirezano kocko se lahko dobi tako, da se vzame šest stranskih ploskev kocke. Teh šest stranskih ploskev se potegne navzven toliko, da se se več ne dotikajo. Nato se jih malo zavrti okrog njihovih središč (v smeri gibanja urinih kazalcev ali v obratni smeri). To se počneo tako dolgo, da se vmesni prostor napolni z enakostraničnimi trikotniki.

  Lahko se jih konstruira tudi s pomočjo alternacije neuniformne kocke. Zbriše se vsa oglišča in se kreira nove trikotnike na mestu zbrisanih oglišč.

  Hexahedron.png
  kocka
  Small rhombicuboctahedron.png
  rombikubooktaeder
  (razširjena kocka)
  Snub hexahedron.png
  prirezana kocka
  Snubcubes in grCO sl.svg

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Prirezana kocka spada v družino uniformnih poliedrov, ki so povezani s kocko in pravilnim oktaedrom.

  Ta polpravilni polieder je član zaporedja prirezanega poliedra in tlakovanja s sliko oglišča (3.3.3.3.n) in Coxeter-Dinkinovim diagramom CDel node h.pngCDel n.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png. Te oblike in njihovi duali imajo (n32) vrtilno simetrijo.

  Simetrija 232
  [2,3]+
  D3
  332
  [3,3]+
  T
  432
  [4,3]+
  O
  532
  [5,3]+
  I
  632
  [6,3]+
  P6
  732
  [7,3]+
  832
  [8,3]+
  red
  simetrije
  6 12 24 60
  Coxeter
  Schläfli
  CDel node h.pngCDel 2.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{2,3}
  CDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{3,3}
  CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{4,3}
  CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{5,3}
  CDel node h.pngCDel 6.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{6,3}
  CDel node h.pngCDel 7.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{7,3}
  CDel node h.pngCDel 8.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  s{8,3}
  prirezana
  oblika
  Trigonal antiprism.png
  3.3.3.3.2
  Spherical snub tetrahedron.png
  3.3.3.3.3
  Spherical snub cube.png
  3.3.3.3.4
  Spherical snub dodecahedron.png
  3.3.3.3.5
  Uniform tiling 63-snub.png
  3.3.3.3.6
  Uniform tiling 73-snub.png
  3.3.3.3.7
  Uniform tiling 83-snub.png
  3.3.3.3.8
  prirezana
  dualna
  oblika
  Hexahedron.svg
  V3.3.3.3.2
  POV-Ray-Dodecahedron.svg
  V3.3.3.3.3
  Pentagonalicositetrahedroncw.jpg
  V3.3.3.3.4
  Pentagonalhexecontahedroncw.jpg
  V3.3.3.3.5
  Tiling Dual Semiregular V3-3-3-3-6 Floret Pentagonal.svg
  V3.3.3.3.6
  Ord7 3 floret penta til.png
  V3.3.3.3.7

  Glej tudi

  Zunanje povezave