Išči

  Prirezani dodekaeder

  Prirezani dodekaeder
  Snubdodecahedronccw.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 92, E = 150,
  V = 60 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran (20 + 60){3} + 12{5}
  Conwayjev zapis sD
  Schläflijevi simboli sr{5,3} ali
  ht0,1,2{5,3}
  Wythoffov simbol | 2 3 5
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
  simetrija I, 1/2H3, [5,3]+, (*532), red 60
  vrtilna grupa I, [5,3]+, (532), red 60
  diedrski kot 3-3: 164°10′31″ (164,18°)
  3-5: 152°55′53″ (152,93°)
  sklici U29, C32, W18
  značilnosti konveksen
  polpravilen
  kiralen
  Snub dodecahedron ccw.png
  obarvane stranske ploskve
  Snub dodecahedron vertfig.png
  3.3.3.3.5
  (slika oglišč)
  Pentagonalhexecontahedronccw.jpg petstrani heksekontaeder
  (dualni polieder)
  Snub dodecahedron flat.svg
  mreža telesa

  Prirezani dodekaeder (ali prirezani ikozidodekaeder) je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima dvaindevetdeset pravilnih stranskih ploskev, od tega osemdeset enakostraničnotrikotniških in dvanajst petkotniških, ter 150 robov in 60 oglišč.

  Spada med kiralne poliedre z dvema različnima oblikama, ki sta zrcalni sliki (ali enanciomorfni druga drugi). Edini kiralni arhimedski telesi sta prirezana kocka in prirezani dodekaeder.

  Unija obeh oblik je sestav dveh prirezanih dodekaedrov, konveksna ogrinjača obeh oblik pa je prisekani ikozidodekaeder.

  Vsebina

  Druga imena

  Johannes Kepler je najprej imenoval telo v latinščini kot dodecahedron simum leta 1619 v svoji knjigi Ubranost sveta (Harmonices Mundi). Harold S. M. Coxeter je opazil, da se lahko telo skonstruira enakovredno iz dodekaedra ali ikozaedra, in ga je imenoval prirezani ikozidodekaeder (snub icosidodecahedron), z navpičnim razširjenim Schläflijevim simbolom .

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate za oglišča prirezanega dodekaedra s središčem v izhodišču so vse sode permutacije

  (±2α, ±2, ±2β),
  (±(α + β/φ + φ), ±(−αφ + β + 1/φ), ±(α/φ + βφ − 1)),
  (±(α + β/φ − φ), ±(αφ − β + 1/φ), ±(α/φ + βφ + 1)),
  (±(−α/φ + βφ + 1), ±(−α + β/φ − φ), ±(αφ + β − 1/φ)) and
  (±(−α/φ + βφ − 1), ±(α − β/φ − φ), ±(αφ + β + 1/φ)),

  s sodim številom znakov za seštevanje, kjer je:

  α = ξ − 1/ξ

  in

  β = ξφ + φ2 + φ/ξ,

  kjer je število zlatega reza in ξ realna rešitev enačbe ξ3 − 2ξ = φ, ki je število:

  Dolžina roba prirezanega dodekaedra je enaka približno 6,0437380841.

  Če se vzamejo lihe permutacije zgornjih koordinat s sodim številom znakov za seštevanje, se dobi druga oblika, enanciomorfna drugi obliki. Čeprav ni takoj očitno, je oblika, dobljena s sodimi permutacijami s sodim številom znakov za seštevanje, enaka kot tista, dobljena z lihimipermutacijami s sodim številom znakov za seštevanje. Podobno ima zrcalna slika ali liho permutacijo s sodim številom znakov za seštevanje ali sodo permutacijo z lihim številom znakov za seštevanje.

  Površina in prostornina

  Razvijanje rombiikozidodekaedra v prirezani dodekaeder

  Površina P prirezanega dodekaedra z dolžino roba 1 je enaka:

  prostornina V pa:

  kjer je φ število zlatega reza.

  Prirezani dodekaeder ima najvišjo sfernost (približno 0,982) med vsemi arhimedskimi telesi.

  Pravokotne projekcije

  Prirezani dodekaeder ima tri posebne pravokotne projekcije usrediščene na rob in dve vrsti stranskih ploskev (enakostranični trikotniki in petkotniki). Zadnji dve odgovarjata Coxeterjevima ravninama A2 in H2s.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na rob stransko ploskev
  enakostranični trikotnik
  stransko ploskev –
  petkotnik
  slika Snub dodecahedron e1.png Snub dodecahedron A2.png Snub dodecahedron H2.png
  projektivna
  simetrija
  [2] [3] [5]+
  petstrani
  heksekontaeder
  Dual snub dodecahedron e1.png Dual snub dodecahedron A2.png Dual snub dodecahedron H2.png

  Geometrijski odnosi

  Prirezani dodekaeder lahko nastane, če se vzame dvanajst petkotniških stranskih ploskev dodekaedra in se jih razširi navzven, da se ne stikajo več. Na ustrezni razdalji nastane rombiikozidodekaeder, če se razdeljeni robovi zapolnijo s kvadrati in razdeljena oglišča z enakostraničnimi trikotniki. Da nastane prirezani dodekaeder, je treba dodati trikotniške stranske ploskve in pustiti prazne kvadratne vrzeli. Potem se izvede enak zasuk središč petkotnikov in enakostraničnih trikotnikov, in se nadaljuje z zasukom dokler se vrzeli lahko zapolnijo z dvema enakostraničnimi trikotnikoma.

  Dodecahedron.png
  Dodekaeder
   
  Small rhombicosidodecahedron.png
  Rombiikozidodekaeder
  (razširjeni dodekaeder)
  Snub dodecahedron cw.png
  Prirezani dodekaeder
   

  Prirezani dodekaeder se lahko skonstruira tudi iz prisekanega ikozidodekaedra z alternacijo. Šestdeset oglišč prisekanega ikozidodekaedra tvori polieder, ki je topološko enakovreden prirezanemu dodekaedru; preostalih šestdeset tvori njegovo zrcalno obliko. Nastali polieder je ogliščnoprehoden, ni pa uniformen, ker njegovi robovi nimajo enakih dolžin – tako da je potrebna dodatna deformacija, da se ga pretvori v uniformni polieder.

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Ta polpravilni polieder je član zaporedja prirezanih poliedrov s sliko oglišča (3.3.3.3.n) in Coxeter-Dinkinovim diagramom CDel node h.pngCDel n.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png. Te oblike in njihovi duali imajo rotacijsko simetrijo (n32), v evklidski ravnini za n = 6, in v hiperbolični ravnini za poljubni višji n. Zaporedje se lahko začne z n = 2, kjer je ena množica stranskih ploskev izrojena v dvokotnike.

  Glej tudi

  Viri

  • Cromwell, Peter Richard (1997), Polyhedra, Cambridge: Cambridge University Press, str. 79-86 Archimedean solids, COBISS 6472537, ISBN 0-521-55432-2
  • Jayatilake, Udaya (2005–03), "Calculations on face and vertex regular polyhedra", Mathematical Gazette, 89 (514): 76–81CS1 vzdrževanje: Date format (link)
  • Klitzing, Richard Klitzing, 3D convex uniform polyhedra, s3s5s - snid (angleško)
  • Williams, Robert Edward (1979), "§ 3-9", The Geometrical Foundation of Natural Structure: A Source Book of Design, Dover Publications, Inc, ISBN 0-486-23729-X

  Zunanje povezave