Išči

  Prisekani ikozidodekaeder

  Prisekani ikozidodekaeder
  Truncatedicosidodecahedron.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 62, E = 180,
  V = 120 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran 30{4} + 20{6} + 12{10}
  Conwayjev zapis bD ali taD
  Schläflijevi simboli tr{5,3} ali
  t0,1,2{5,3}
  Wythoffov simbol 2 3 5 |
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  simetrija Ih, H3, [5,3], (*532), red 120
  vrtilna grupa I, [5,3]+, (532), red 60
  diedrski kot 6-10: 142,62°
  4-10: 148,28°
  4-6: 159,095°
  sklici U28, C31, W16
  značilnosti konveksen
  polpravilen
  zonoeder
  Great rhombicosidodecahedron.png
  obarvane stranske ploskve
  Great rhombicosidodecahedron vertfig.png
  4.6.10
  (slika oglišč)
  Disdyakistriacontahedron.jpg disdiakisni triakontaeder
  (dualni polieder)
  Truncated icosidodecahedron flat.svg
  mreža telesa

  Prisekani ikozidodekaeder je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima dvainšestdeset pravilnih stranskih ploskev, od tega trideset kvadratnih, dvajset šestkotniških in dvanajst desetkotniških, ter 120 robov in 180 oglišč – največ od vseh konveksnih neprizmatičnih uniformnih poliedrov. Ker ima vsaka njegova stranska ploskev točkovno sismetrijo (enakovredno 180° vrtilno simetrijo), je prisekani ikozidodekaeder zonoeder.

  Vsebina

  Druga imena

  Telo ima naslednja druga imena:

  Ime prisekani ikozidodekaeder, ki ga je izvirno imenoval Kepler, je deloma zavajujoč. Če se priseka ikozidodekaeder, ne nastane uniformni polieder. Namesto kvadratov ima takšna prisekanost zlate pravokotnike. Vendar je nastalo telo topološko enakovredno temu in se lahko vedno deformira vse dokler stranske ploskve niso pravilne.

  Icosidodecahedron.png
  Ikozidodekaeder
  Nonuniform truncated icosidodecahedron.png
  Točno geometrično prisekavanje ikozidodekaedra tvori pravokotniške stranske ploskve in ne kvadratne.

  Drugo ime veliki rombiikozidodekaeder (kakor tudi rombiprisekani ikozidodekaeder) se nanaša na dejstvo, da 30 kvadratnih stranskih ploskev leži v istih ravninah kot 30 stranskih ploskev romskega triakontaedra, ki je dual ikozidodekaedru. Primerjaj z rombiikozidodekaedrom.

  Ena nesrečna stvar je, da obstaja nekonveksni uniformni polieder z enakim imenom. Glej nekonveksni veliki rombiikozidodekaeder.

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate za oglišča prisekanega ikozidodekaedra s središčem v izhodišču z dolžino roba enako 2φ − 2 so vse sode permutacije:[4]

  1/φ, ±1/φ, ±(3 + φ)),
  2/φ, ±φ, ±(1 + 2φ)),
  1/φ, ±φ2, ±(−1 + 3φ)),
  (±(2φ − 1), ±2, ±(2 + φ)) in
  (±φ, ±3, ±2φ),

  kjer je:

  število zlatega reza.

  Površina in prostornina

  Površina P in prostornina V prisekanega ikozidodekaedra z dolžino roba a sta:

  Če se skonstruira množica vseh 13-ih arhimedskih teles z enakimi dolžinami robov, bi bil prisekani ikozidodekaeder največji.

  Pravokotne projekcije

  Prisekani ikozidodekaeder ima sedem posebnih pravokotnih projekcij usrediščenih na oglišče, tri vrste robov in tri vrste stranskih ploskev (kvadrati, šestkotniki in desetkotniki). Zadnji dve odgovarjata Coxeterjevima ravninama A2 in H2.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na oglišče rob
  4-6
  rob
  4-10
  rob
  6-10
  stransko ploskev
  kvadrat
  stransko ploskev –
  šestkotnik
  stransko ploskev –
  desetkotnik
  slika Dodecahedron t012 v.png Dodecahedron t012 e46.png Dodecahedron t012 e4x.png Dodecahedron t012 e6x.png Dodecahedron t012 f4.png Dodecahedron t012 A2.png Dodecahedron t012 H3.png
  projektivna
  simetrija
  [2]+ [2] [2] [2] [2] [6] [10]
  disdiakisni
  triakontaeder
  Dual dodecahedron t012 v.png Dual dodecahedron t012 e46.png Dual dodecahedron t012 e4x.png Dual dodecahedron t012 e6x.png Dual dodecahedron t012 f4.png Dual dodecahedron t012 A2.png Dual dodecahedron t012 H3.png

  Sferna tlakovanja in Schleglovi diagrami

  Prisekani ikozidodekaeder se lahko predstavi tudi kot sferno tlakovanje in projicira na ravnino s stereografsko projekcijo. Ta projekcija je konformna in ohranja kote ne pa tudi površine ali dolžine. Premice na sferi se projicirajo kot krožni loki na ravnino.

  Schleglovi diagrami so podobni s perspektivno projekcijo in ravnimi robovi.

  ortografska projekcija stereografske projekcije
  Uniform tiling 532-t012.png Truncated icosidodecahedron stereographic projection decagon.png Truncated icosidodecahedron stereographic projection hexagon.png Truncated icosidodecahedron stereographic projection square.png
  Truncated icosidodecahedron ortho skew.png Truncated icosidodecahedron schlegel-decacenter-color.png Truncated icosidodecahedron schlegel-hexacenter-color.png Truncated icosidodecahedron schlegel-squarecenter-color.png
    usrediščeno na desetkotnik usrediščeno na šestkotnik usrediščeno na kvadrat

  Geometrijski odnosi

  Znotraj ikozaedrske simetrije obstaja neomejeno število geometrijskih različic prisekanega ikozidodekaedra z izogonalnimi stranskimi ploskvami. Prisekani dodekaeder, rombiikozidodekaeder in prisekani ikozaeder so izrojeni mejni primeri.

  Truncated dodecahedron.png Great truncated icosidodecahedron convex hull.png Nonuniform truncated icosidodecahedron.png Great rhombicosidodecahedron.png Truncated dodecadodecahedron convex hull.png Icositruncated dodecadodecahedron convex hull.png Truncated icosahedron.png
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Ta polieder se ima lahko za člana zaporedja uniformnih vzorcev s sliko oglišč (4.6.2p) in Coxeter-Dinkinovim diagramom CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png. Za p < 6 so člani omniprisekani poliedri (zonoedri), prikazani spodaj kot sferna tlakovanja. Za p > 6 so tlakovanja v hiperbolični ravnini, ki se začne s prisekanim trisedemkotnim tlakovanjem.

  Glej tudi

  Sklici

  1. Wenninger (1974), model 16, str. 30.
  2. Williams (1979), § 3-9, str. 94.
  3. Cromwell (1997), str. 82.
  4. Weisstein, Eric W. "Icosahedral group". MathWorld.

  Viri

  Zunanje povezave