Išči

  Prisekani kubooktaeder

  Prisekani kubooktaeder
  Truncatedcuboctahedron.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 26, E = 72,
  V = 4 8 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran 12{4} + 8{6} + 6{8}
  Conwayjev zapis bC ali taC
  Schläflijevi simboli tr{4,3} ali
  t0,1,2{4,3}
  Wythoffov simbol 2 3 4 |
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  simetrija Oh, B3, [4,3], (*432), red 48
  vrtilna grupa O, [4,3]+, (432), red 24
  diedrski kot 4-6: arccos(-√6/3 = 144º 44′ 08″
  4-8: arccos(-√2/3) = 135º
  6-8: arccos(-√3/3) = 125º 15′ 51″
  sklici U11, C23, W15
  značilnosti konveksen
  polpravilen
  zonoeder
  Great rhombicuboctahedron.png
  obarvane stranske ploskve
  Great rhombicuboctahedron vertfig.png
  4.6.8
  (slika oglišč)
  Disdyakisdodecahedron.jpg disdiakisni dodekaeder
  (dualni polieder)
  Truncated cuboctahedron flat.svg
  mreža telesa

  Prisekani kubooktaeder je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima šestindvajset pravilnih stranskih ploskev, od tega dvanajst kvadratnih, osem šestkotniških in šest osemkotniških, ter 72 robov in 48 oglišč. Ker ima vsaka stranska ploskev točkovno simetrijo, kar je enakovredno vrtilni simetriji, je to telo tudi zonoeder.

  Vsebina

  Druga imena

  Izmenoma se uporabljajo tudi drugačna imena za prisekani kubooktaeder:

  Ime prisekani kubooktaeder je dal telesu nemški astrolog, astronom in matematik Johannes Kepler (1571–1630). To ime je malo zavajoče. Če se priseka kubooktaeder tako, da se odstrani oglišča, se ne dobi takšnega uniformnega telesa. Nekatere stranske ploskve bi bile pravokotniki. Rezultirajoče telo je topološko enakovredno prisekanemu kubooktaedru, ki se ga vedno lahko spremeni, dokler so stranske ploskve pravilne.

  Drugo ime velikega rombikubooktaedra se nanaša na dejstvo, da 12 kvadratnih stranskih ploskev leži v isti ravnini kot 12 stranskih ploskev rombskega dodekaedra, ki pa je dual kubooktaedra.

  Ameriški matematik Norman Johson (*1930) je telo imenoval omniprisekana kocka ali kantiprisekana kocka.

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate oglišč prisekanega kubooktaedra, ki ima dolžino roba 2 in leži v izhodišču, so vse permutacije vrednosti:

  (±1, ±(1+√2), ±(1+2√2)).

  Površina in prostornina

  Površina P in prostornina V prisekanega oktaedra z dolžino roba a sta:

  Oglišča

  Da se poišče število oglišč, je pomembno to, da je vsako oglišče stičišče kvadrata, šestkotnika in osemkotnika.

  Dualno telo

  Uniformna barvanja

  Obstaja samo ena oblika uniformnega barvanja stranskih ploskev tega poliedra. To vključuje po eno barvo za vsako stransko ploskev.

  2-uniformno barvanje tudi obstaja z izmenoma obarvanimi šestkotniki.

  Pravokotne projekcije

  Prisekani kubooktaeder ima dva posebni pravokotni projekciji v Coxeterjevih ravninah A2 in B2 s projektivno simetrijo [6] in [8]. Številne simetrije se lahko konstruira iz različnih projektivnih ravnin v odvisnosti od elementov poliedrov.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na oglišče rob
  4-6
  rob
  4-8
  rob
  6-8
  pravokotnico na
  stransko ploskev
  4-6
  slika Cube t012 v.png Cube t012 e46.png Cube t012 e48.png Cube t012 e68.png Cube t012 f46.png
  projektivna
  simetrija
  [2]+ [2] [2] [2] [2]
  disdiakisni
  dodekaeder
  Dual cube t012 v.png Dual cube t012 e46.png Dual cube t012 e48.png Dual cube t012 e68.png  
  usrediščeno na pravokotnico na
  stransko ploskev –
  kvadrat
  pravokotnico na
  stransko ploskev –
  osemkotnik
  stransko ploskev –
  kvadrat
  stransko ploskev –
  šestkotnik
  stransko ploskev –
  osemkotnik
  slika Cube t012 af4.png Cube t012 af8.png Cube t012 f4.png 3-cube t012.svg 3-cube t012 B2.svg
  projektivna
  simetrija
  [2] [2] [2] [6] [8]
  disdiakisni
  dodekaeder
      Dual cube t012 f4.png Dual cube t012.png Dual cube t012 B2.png

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Vsak prisekani kubooktaeder je eden izmed članov družine uniformnih poliedrov, ki so sorodni kocki in pravilnemu oktaedru.

  Družina uniformnih oktaederskih poliedrov
  {4,3} t0,1{4,3} t1{4,3} t0,1{3,4} {3,4} t0,2{4,3} t0,1,2{4,3} {4,3} h0{4,3} h1,2{4,3}
  Uniform polyhedron-43-t0.svg Uniform polyhedron-43-t01.svg Uniform polyhedron-43-t1.svg Uniform polyhedron-43-t12.svg Uniform polyhedron-43-t2.svg Uniform polyhedron-43-t02.png Uniform polyhedron-43-t012.png Uniform polyhedron-43-s012.png Uniform polyhedron-33-t2.png Uniform polyhedron-43-h01.svg
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png CDel node.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png

  Ta polieder se lahko obravnava kot zaporedje uniformnih vzorcev, ki imajo sliko oglišč (4.6.2p) ter Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png. Za p < 6 so člani zaporedja omniprisekani poliedri (zonoedri), ki so prikazani spodaj kot sferno tlakovanje. Za p > 6 so to tlakovanja hiperbolične ravnine, ki se prične s trisedemkotnim tlakovanjem.

  simetrija sferna ravninska hiperbolična
  *232
  [2,3]
  D3h
  *332
  [3,3]
  Td
  *432
  [4,3]
  Oh
  *532
  [5,3]
  Ih
  *632
  [6,3]
  P6m
  *732
  [7,3]
   
  *832
  [8,3]
   
  *∞32
  [∞,3]
   
  red 12 24 48 120
  omniprisekana
  oblika
  Spherical truncated trigonal prism.png
  4.6.4
  Uniform tiling 332-t012.png
  4.6.6
  Uniform tiling 432-t012.png
  4.6.8
  Uniform tiling 532-t012.png
  4.6.10
  Uniform polyhedron-63-t012.png
  4.6.12
  Uniform tiling 73-t012.png
  4.6.14
  Uniform tiling 83-t012.png
  4.6.16
  H2 tiling 23i-7.png
  4.6.∞
  Coxeter
  Schläfli
  CDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{2,3}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{3,3}
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{4,3}
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{5,3}
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{6,3}
  CDel node 1.pngCDel 7.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{7,3}
  CDel node 1.pngCDel 8.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{8,3}
  CDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{∞,3}
  omniprisekani
  duali
  Hexagonale bipiramide.png
  V4.6.4
  Tetrakishexahedron.jpg
  V4.6.6
  Disdyakisdodecahedron.jpg
  V4.6.8
  Disdyakistriacontahedron.jpg
  V4.6.10
  Tiling Dual Semiregular V4-6-12 Bisected Hexagonal.svg
  V4.6.12
  Order-3 heptakis heptagonal tiling.png
  V4.6.14
  V4.6.16 V4.6.∞
  Coxeter CDel node f1.pngCDel 2.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 4.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 5.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 6.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 7.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel 8.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png CDel node f1.pngCDel infin.pngCDel node f1.pngCDel 3.pngCDel node f1.png

  Glej tudi

  Sklici

  1. Wenninger, Magnus (1974), Polyhedron Models, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-09859-5, MR0467493 (Model 15, p. 29)
  2. Cromwell, P.; Polyhedra, CUP hbk (1997), pbk. (1999). (p. 82)
  3. http://books.google.si/books?id=OJowej1QWpoC&lpg=PP1&pg=PA82&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (poglavje 3-9, s. 82)

  Zunanje povezave