Išči

  Prisekani trapezoeder

  Množica prisekanih trapezoedrov
  Regular dodecahedron
  Stranske ploskve 2 n-kotnika|n-kotniki,
  2n petkotnikov
  Robovi 6n
  Oglišča 4n
  Simetrijska grupa Dnd, [2+,2n],
  (2*n) reda 4n
  Vrtilna grupa Dn, [2,n]+, (22n) reda 2n
  Dualni polieder giropodaljšane dipiramide
  Lastnosti konveksni

  Prisekani trapezoeder je polieder, ki je sestavljen iz n-kotnega trapezoedra z n-kotno piramido, ki je prisekana na svojih dveh ogliščih polarnih osi.

  Oglišča obstojajo kot štirikotniki v štirih vzporednih ravninah, ki imajo izmenljivo orientacijo in v sredini tvorijo petkotnike.

  Pravilni dodekaeder je najbolj znan polieder te vrste. Ta je platonsko telo z 12 skladnimi petkotnimi stranskimi ploskvami.

  Oblike

  Square truncated trapezohedron.png Pentagonal truncated trapezohedron.png Hexagonal truncated trapezohedron.png

  Zunanje povezave