Išči

  Prisekanost (geometrija)

  Prisekana kocka ima dvojne stranske ploskve, oglišča zamenjana z novimi stranskimi ploskvami.

  Prisekanost (iz latinske besede truncare, kar pomeni odrezati) je v geometriji operacija, ki v poljubni razsežnosti odreže politopu oglišča in pri tem tvori novo faceto povsod tam, kjer je prej bilo oglišče. Znanih je nekaj vrst prisekanosti. Običajna prisekanost odreže oglišča, kantelacija odreže robove, runcinacija (oznaka t0,3) odreže stranske ploskve in sterikacija (oznaka t0,4) odreže celice, pentelacija (oznaka t0,5) (deluje na 6-politope in višje) odreže oglišča, stranske ploskve, celice in 4-stranske ploskve, heksikacija (oznaka t0,6) (deluje na 7-politope in višje) odreže oglišča, stranske ploskve, celice, heptelacija (oznaka t0,7) (deluje na 8-politope in višje) odreže oglišča, robove, stranske ploskve, celice, 4-stranske ploskve, 5-stranske ploskve, 6-stranske ploskve, ki jih nadomesti z novimi facetami. 7-stranske ploskve nadomesti s topološko razširjenimi kopijami. Prisekanost (oznaka t0,1) deluje na mnogokotnike in višjerazsežna telesa. Pri prisekanju se odrežejo oglišča in vstavi nova faceta tam, kjer je prej bilo oglišče. Stranske ploskve se prisekajo tako, da se pri tem podvojijo robovi.

  Vsebina

  Uniformna prisekanost

  V splošnem lahko prisekamo vsak polieder ali politop. Pri tem pa lahko izbiramo globino prisekanega (odsekanega) dela. To se vidi v Conwayjevi notaciji za prisekanost.

  Posebna oblika prisekanosti je uniformna prisekanost, kjer operacijo prisekanosti uporabimo na pravilnih poliedrih ali pravilnih politopih. To kreira uniformne poliedre in uniformne politope z enakimi dolžinami robov.

  Prisekani mnogokotniki

  Prisekani mnogokotnik z n stranskimi ploskvami ima 2n stranskih ploskev (robov)

  Prisekani pravilni poliedri in tlakovanje

  Naslednja slika prikazuje različne stopnje Prisekovanja vse od kocke do rektificirane kocke. Končna oblika poliedra je kubooktaeder. Srednja slika predstavlja uniformno prisekano kocko, ki ima Schläflijev simbol t0,1{p,q,...}

  Cube truncation sequencexx.svg

  Ostale vrste prisekanj

  V kvazipravilnih poliedrih je prisekovanje popolnejši izraz, kjer moramo izvesti še dodatne popravke, da bi prisekane stranske ploskve postale pravilne. To včasih imenujemo romboprisekanost.

  Kot zgled poglejmo prisekani kubooktaeder, ki v resnici ni posledica prisekanosti, ker sekanje oglišč kubooktaedra ne da pravokotnih stranskih ploskev kot so kvadrati. Potrebne so še nadaljnji postopki, da dobi polieder na stranskih ploskvah kvadrate.

  Uniformni polieder in zgledi tlakovanja

  Družina Izvorno telo Prisekano Rektifikacirano Dvojna prisekanost
  (prisekani dual)
  Dvojna Rektifikacija
  (dualni)
  [3,3] Uniform polyhedron-33-t0.png
  Tetraeder
  Uniform polyhedron-33-t01.png
  Prisekani tetraeder
  Uniform polyhedron-33-t1.png
  Oktaeder
  Uniform polyhedron-33-t12.png
  Prisekani tetraeder
  Uniform polyhedron-33-t2.png
  Tetraeder
  [4,3] Uniform polyhedron-43-t0.png
  Kocka
  Uniform polyhedron-43-t01.png
  Prisekana kocka
  Uniform polyhedron-43-t1.png
  Kubooktaeder
  Uniform polyhedron-43-t12.png
  Prisekani oktaeder
  Uniform polyhedron-43-t2.png
  Oktaeder
  [5,3] Uniform polyhedron-53-t0.png
  Dodekaeder
  Uniform polyhedron-53-t01.png
  Prisekani dodekaeder
  Uniform polyhedron-53-t1.png
  Ikozidodekaeder
  Uniform polyhedron-53-t12.png
  Prisekani ikozaeder
  Uniform polyhedron-53-t2.png
  Ikozaeder
  [6,3] Uniform tiling 63-t0.png
  Šestkotno tlakovanje
  Uniform tiling 63-t01.png
  Prisekano šestkotno tlakovanje
  Uniform tiling 63-t1.png
  Trišestkotno tlakovanje
  Uniform tiling 63-t12.png
  Šestkotno tlakovanje
  Uniform tiling 63-t2.png
  Trikotno tlakovanje
  [7,3] Uniform tiling 73-t0.png
  Sedemkotno tlakovanje reda 3
  Uniform tiling 73-t01.png
  Prisekano sedemkotno tlakovanje reda 3
  Uniform tiling 73-t1.png
  Trisedemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 73-t12.png
  Prisekano trikotno tlakovanje reda 7
  Uniform tiling 73-t2.png
  Trikotno tlakovanje reda 7
  [8,3] Uniform tiling 83-t0.png
  Osemkotno tlakovanje reda 3
  Uniform tiling 83-t01.png
  Prisekano sedemkotno tlakovanje reda 3
  Uniform tiling 83-t1.png
  Triosemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 83-t12.png
  Prisekano trikotno tlakovanje reda 8
  Uniform tiling 83-t2.png
  Trikotno tlakovanje reda 8
  [4,4] Uniform tiling 44-t0.svg
  Kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t01.png
  Prisekano kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t1.png
  Kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t12.png
  Prisekano kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t2.png
  Kvadratno tlakovanje
  [5,4] Uniform tiling 54-t0.png
  Pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t01.png
  Prisekano pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t1.png
  Rektificirano pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t12.png
  Prisekano kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t2.png
  Kvadratno tlakovanje
  [5,5] Uniform tiling 552-t0.png
  Pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 552-t01.png
  Prisekano pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 552-t1.png
  Rektificirano pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 552-t12.png
  Prisekano pentagonalno tlakovanje
  Uniform tiling 552-t2.png
  Pentagonalno tlakovanje

  Zgledi prizmatičnih poliedrov

  Družina Izvorno telo Prisekanost Rektifikacija
  (tudi dual)
  [2,p] Hexagonal hosohedron.png
  šestkotni hozoeder
  (kot sferno tlakovanje)
  {2,p}
  Hexagonal prism.png
  šestkotna prizma
  t{2,p}
  Hexagonal dihedron.png
  šestkotni dieder
  (kot sferno tlakovanje)
  {p,2}


  Zgledi prisekanih rombov

  Izvorno telo Rektifikacija Romboprisekanost
  Uniform polyhedron-33-t0.png
  Uniform polyhedron-33-t1.png
  Uniform polyhedron-33-t012.png
  Prisekani oktaeder
  Uniform polyhedron-43-t0.png Uniform polyhedron-43-t1.png
  Kubooktaeder
  Uniform polyhedron-43-t012.png
  Prisekani kubooktaeder
  Uniform polyhedron-53-t0.png Uniform polyhedron-53-t1.png
  Ikozidodekaeder
  Uniform polyhedron-53-t012.png
  Prisekani ikozidodekaeder
  Uniform tiling 63-t0.png Uniform tiling 63-t1.png
  Trišestkoto tlakovanje
  Uniform tiling 63-t012.png
  Prisekano trikotno tlakovanje
  ali Veliko rombotrišesterokotno tlakovanje
  Uniform tiling 73-t0.png Uniform tiling 73-t1.png
  Trisedemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 73-t012.png
  Prisekano trisedemkotno tlakovanje
  ali Veliko rombotrisedemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 83-t0.png Uniform tiling 83-t1.png
  Triosemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 83-t012.png
  Prisekano triosemkotno tlakovanje
  ali veliko rombotriosemkotno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t0.png Uniform tiling 44-t1.png
  Kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 44-t012.png
  Prisekano kvadratno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t0.png Uniform tiling 54-t1.png
  Štiripetkotno tlakovanje
  Uniform tiling 54-t012.png
  Prisekano štiripetkotno tlakovanje
  Uniform tiling 552-t0.png Uniform tiling 552-t1.png
  Petkotno tlakovanje reda 4
  Uniform tiling 552-t012.png
  Prisekano petkotno tlakovanje reda 4

  Prisekanost v polihorih in teselacijah satovja

  Pravilni polihoroni ali prisekane teselacije {p, q, r} uniformni polihoroni ali teselacije z dvema celicama. Prisekane celice {p, q} in {q, r} nastanejo na prisekanem delu.

  Družina
  [p,q,r]
  Osnovna oblika Prisekanost Rektifikacija
  (Dvojno rektificirani duali)
  Dvojna prisekanost
  (dvojno prisekani duali)
  [3,3,3] Schlegel wireframe 5-cell.png
  5-celica (sebi dualna)
  Schlegel half-solid truncated pentachoron.png
  Prisekana 5-celica
  Schlegel half-solid rectified 5-cell.png
  Rektificirana 5-celica
  Schlegel half-solid bitruncated 5-cell.png
  Dvojno prisekana 5-celica
  [3,3,4] Schlegel wireframe 16-cell.png
  16-celica
  Schlegel half-solid truncated 16-cell.png
  Prisekana 16-celica
  Schlegel half-solid rectified 16-cell.png
  rektificirana 16-celica
  (isto kot 24-celica)
  Schlegel half-solid bitruncated 16-cell.png
  Dvojno prisekana 16-celica
  (Dvojno prisekan teserakt)
  [4,3,3] Schlegel wireframe 8-cell.png
  Teserakt
  Schlegel half-solid truncated tesseract.png
  Prisekani teserakt
  Schlegel half-solid rectified 8-cell.png
  Rektificirani teserakt
  Schlegel half-solid bitruncated 8-cell.png
  dvojno prisekan teserakt
  (Dvojno prisekana 16-celica)
  [3,4,3] Schlegel wireframe 24-cell.png
  24-celica (sebi dualna)
  Schlegel half-solid truncated 24-cell.png
  Prisekana 24-celica
  Rectified 24cell.png
  Rektificirana 24-celica
  Bitruncated 24-cell Schlegel halfsolid.png
  Dvojno prisekana 24-celica
  [3,3,5] Schlegel wireframe 600-cell vertex-centered.png
  600-celica
  Schlegel half-solid truncated 600-cell.png
  Prisekana 600-celica
  Rectified 600-cell schlegel halfsolid.png
  Rektificirana 600-celica
  Bitruncated 120-cell schlegel halfsolid.png
  Dvojno prisekana 600-celica
  (Dvojno prisekana 120-celica)
  [5,3,3] Schlegel wireframe 120-cell.png
  120-celica
  Schlegel half-solid truncated 120-cell.png
  Prisekana 120-celica
  Stereographic rectified 120-cell.png
  Rektificirana 120-celica
  [4,3,4] Partial cubic honeycomb.png
  kubično satovje (sebi dualno)
  Truncated cubic honeycomb.png
  Prisekano kubično satovje
  Rectified cubic honeycomb.png
  Rektificirano kubično satovje
  Bitruncated cubic honeycomb.png
  Dvojno prisekano kubično satovje
  [3,5,3] Hyperb icosahedral hc.png
  Ikozaedersko satovje (sebi dualno)
  (ni slike)

  Prisekano ikozaedersko satovje
  (ni slike)
  Rektificirano ikozaedersko satovje reda 3
  (ni slike)
  Dvojno prisekano ikozaedersko satovje reda 3
  [4,3,5] Hyperb gcubic hc.png
  Kubično satovje reda 5
  (ni slike)
  Prisekano kubično satovje reda 5
  (ni slike)
  Rectificirano kubično satovje reda 5
  (ni slike)
  Dvojno prisekano kubično satovje reda 5
  [5,3,4] Hyperbolic orthogonal dodecahedral honeycomb.png
  Dodekaedersko satovje reda 4
  (ni slike)

  Prisekano dodekaedersko satovje
  (ni slike)

  Rektifificirano dodekaedersko satovje reda 4
  [5,3,5]
  (ni slike)

  Dodekaedersko satovje reda 5 (sebi dualno)
  (ni slike)
  Prisekano dodekaedersko satovje reda 5
  (ni slike)
  Rektificirano dodekaedersko satovje reda 5
  (ni slike)
  Dvojno prisekano dodekaedersko satovje reda 5

  Glej tudi

  Zunanje povezave