Išči

  Projekcija (linearna algebra)

  Projekcija je v linearni algebri linearna transformacija iz vektorskega prostora v samega sebe tako, da je . Projekcija ohranja sliko nespremenjeno.

  preslikava P je pravokotna projekcija na premico m.

  Pravokotna projekcija

  Pravokotna ali ortogonalna projekcija točk iz evklidskega prostora na ravnino x-y lahko prikažemo z matriko

  Delovanje te projekcije na poljubno točko lahko zapišemo kot

  .
  Preslikava T je projekcija vzdolž k na premico m.

  Poševna projekcija

  Enostaven primer nepravokotne oziroma poševne projekcije točk na premico se lahko opiše z matriko

  .

  Lahko se pokaže, da je

  to pa pomeni, da je res projekcija.

  Projekcija je pravokotna samo, če in samo, če je .