Išči

  Prometij

  Prometij, 61Pm
  Prometij
  IzgovarjavaIPA: [prométij]
  Videzkovinski
  Masno število[145]
  Prometij v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson


  Pm

  Np
  neodimprometijsamarij
  Vrstno število (Z)61
  Skupinan/a
  Periodaperioda 6
  Blok  blok f
  Razporeditev elektronov[Xe] 4f5 6s2
  Razporeditev elektronov po lupini2, 8, 18, 23, 8, 2
  Fizikalne lastnosti
  Faza snovi pri STPtrdnina
  Tališče1042 °C
  Vrelišče3000 °C
  Gostota (blizu s.t.)7,26 g/cm3
  Talilna toplota7,13 kJ/mol
  Izparilna toplota289 kJ/mol
  Lastnosti atoma
  Oksidacijska stanja+2, +3 (rahlo bazični oksid)
  ElektronegativnostPaulingova lestvica: 1,13 (?)
  Ionizacijske energije
  • 1.: 540 kJ/mol
  • 2.: 1050 kJ/mol
  • 3.: 2150 kJ/mol
  Atomski polmerempirično: 183 pm
  Kovalentni polmer199 pm
  Barvne črte v spektralnem obsegu
  Spektralne črte prometija
  Druge lastnosti
  Pojavljanje v naraviprvobitno
  Kristalna strukturadvojna heksagonalna gosto zložena (dhgz)
  Double hexagonal close packed kristalna struktura za prometij
  Temperaturni raztezek9,0 µm/(m⋅K)[1] (pri s.t.)
  Toplotna prevodnost17,9 W/(m⋅K)
  Električna upornostest. 0,75 µΩ⋅m (pri s.t.)
  Magnetna ureditevparamagnetik[2]
  Youngov modulα form: est. 46 GPa
  Strižni modulα form: est. 18 GPa
  Stisljivostni modulα form: est. 33 GPa
  Poissonovo razmerjeα form: est. 0,28
  Številka CAS7440-12-2
  Zgodovina
  OdkritjeChien Shiung Wu, Emilio Segrè, Hans Bethe (1942)
  Prva izolacijaCharles D. Coryell, Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin (1945)
  Poimenoval poGrace Mary Coryell (1945)
  Najpomembnejši izotopi prometija
  Izo­top Pogos­tost Razpolovni čas (t1/2) Razpadni način Pro­dukt
  145Pm sled 17,7 let ε 145Nd
  146Pm sint. 5,53 let ε 146Nd
  β 146Sm
  147Pm sled 2,6234 let β 147Sm
  Kategorija Kategorija: Prometij
  · pogovor · · | reference

  Prometij je kemični element s simbolom Pm in atomskim številom 61. Vsi njegovi izotopi so radioaktivni; je izredno redek, saj se v zemeljski skorji v določenem trenutku naravno nahaja le približno 500–600 gramov. Prometij je eden od le dveh radioaktivnih elementov, ki jim v periodnem sistemu sledijo elementi s stabilnimi oblikami; drugi je tehnecij. Kemično je prometij lantanid. Prometij kaže samo eno stabilno oksidacijsko stanje +3.

  Leta 1902 je Bohuslav Brauner predlagal, da obstaja takrat neznan element, na osnovi lastnosti med že znanimaneodimom (60) in samarijem (62); to je leta 1914 potrdil Henry Moseley, ki je po meritvi atomskih števil vseh takrat znanih elementov ugotovil, da atomsko število 61 manjka. Leta 1926 sta dve skupini (ena italijanska in ameriška) trdili, da so izolirali vzorec elementa 61; obe "odkritji" sta se kmalu izkazali za napačni. Leta 1938 je bilo med jedrskim poskusom na univerzi Ohio State proizvedenih nekaj radioaktivnih nukleotidov, ki zagotovo niso bili radioizotopi neodima ali samarija, vendar kemijskih dokazov za to, da je bil proizveden element 61, ni bilo, tako da odkritja na splošno niso priznali. Prometij so prvič ustvarili in opisali v nacionalnem laboratoriju Oak Ridge leta 1945 med ločevanjem in analizo cepitvenih produktov uranovega goriva, obsevanega v grafitnem reaktorju. Za odkritje so predlagali ime "prometeum" (črkovanje je bilo nato spremenjeno), po Prometeju, titanu v grški mitologiji, ki je ukradel ogenj z Olimpa in ga prinesel ljudem, kot znak za "drznost in možno zlorabo človeškega razuma". Vzorec kovine so naredili šele leta 1963.

  Obstajata dva možna vira naravnega prometija: redki razpadi naravnega evropija -151 (ustvarja prometij-147) in urana (različni izotopi). Praktične rabe obstajajo samo za kemične spojine prometeja-147, ki se uporabljajo v svetlečih barvah, atomskih baterijah in napravah za merjenje debeline, čeprav je prometij-145 najbolj stabilen izotop. Ker je prometij v naravi izjemno redek, se običajno sintetizira z bombardiranjem urana-235 (obogatenega urana) s termalnimi nevtroni, kar kot produkt cepitve da prometij-147 .

  Sklici

  1. Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
  2. Lide, D. R., ur. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th izd.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.