Išči

  Prometij

  neodimprometijsamarij
  Pm
  Np  
   
   
  Pm-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število prometij, Pm, 61
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
  Gostota, trdota 7264 kg/m3, ni podatka
  Izgled kovinski
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 145 u
  Polmer atoma (izračunan) 185 (205) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f5
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 23 ,8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže Hexagonal
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 1373 K (2012 °F)
  Vrelišče 3273 K (5432 °F)
  Molarna prostornina 20,23 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota ni podatka
  Talilna toplota 86,7 kJ/mol
  Parni tlak ni podatka
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,13 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 180 J/(kg · K)
  Električna prevodnost ni podatka
  Toplotna prevodnost 17,9 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 540 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1050 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2150 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3970 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  145Pm {sint.}x 17,7 let ε 0,163 145Nd
  146Pm {sint.} 5,53 let ε 1,472 146Nd
  β- 1,542 146Sm
  147Pm {sint.} 2,6234 y β- 0,224 147Sm
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Prométij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Pm in atomsko število 61. Poimenovan je v čast Prometeja, grškega junaka, ki je ukradel ogenj z neba in ga dal ljudem.

  Zunanje povezave