Išči

  Radij

  Za geometrijski pomen pojma glej »polmer«.
  francij - radij - aktinij
  Ba
  Ra  
   
   
  Ra-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število radij, Ra, 88
  Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 7, s
  Gostota 5000 kg/m3
  Videz srebrno belo kovinski
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa (226,0254) Da
  Atomski polmer 215 pm
  Kovalentni polmer 221±2 pm
  van der Waalsov polmer 283 pm
  Elektronska konfiguracija [Rn]7s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 2 (močna baza)
  Kristalna struktura telesno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (nemagneten)
  Tališče 973 K (1292 °F)
  Vrelišče 2.010 K (3159 °F)
  Molski volumen 41,09·10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 125 kJ/mol
  Talilna toplota 8,5 kJ/mol
  Parni tlak 327 Pa pri 973 K
  Hitrost zvoka ni znana
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 0,9 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 94 J/(kg·K)
  Električna prevodnost 1x106 A/(V·m)
  Toplotna prevodnost 18,6 W/(m · K)
  1. ionizacijski potencial 509,3 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 979,0 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial ___
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  226Ra sled 1.602 let α 4.871 222Rn
  228Ra {umetni} 6,7 let β-

  0,046

  228Ac
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Rádij je kemični element v periodnem sistemu elementov z znakom Ra in atomskim številom 88. Je skoraj popolnoma bel, na zraku pa potemni. Radij je alkalijska zemeljska kovina, ki se nahaja v uranovi rudi. Element je zelo radioaktiven. Njegov najbolj stabilen izotop Ra-226 ima razpolovno dobo 1602 leti in razpade v radonov plin.

  Zunanje povezave