Išči

  Razred (biologija)

  Biološka klasifikacija

  (glavne taksonomske kategorije)

  Domena
  Kraljestvo
  Deblo
  Razred
  Red
  Družina
  Rod
  Vrsta

  Razred (latinsko Classis) je v biološki taksonomiji rang v klasifikaciji živih bitij in hkrati ime taksona na tem rangu. V taksonomski hierarhiji je uvrščen pod deblo in nad red. Bolj v grobem lahko razrede delimo še v podrazrede, kamor so uvrščeni redovi z več skupnimi značilnostmi, več podobnih razredov pa v nadrazrede in te nato v debla.

  Enotnega pravila za razmejevanje razredov živih bitij ni; kaj sodi v nek razred in kako je definiran, določijo taksonomi. Klasifikacija na tej stopnji je tudi v sodobni biologiji še vedno predmet polemik, vendar obstaja za bolj znane skupine živih bitij splošen konsenz o njej. Za primer, v razred plazilcev (Reptilia) uvrščamo štiri danes živeče redove:

  Razred kot posebno stopnjo klasifikacije je prvi uvedel francoski botanik Joseph Pitton de Tournefort v svojem delu o klasifikaciji rastlin Eléments de botanique (1694), prvi pa ga je pričel dosledno uporabljati Carl Linnaeus v svojem Systema Naturae (1753).[1]

  Viri

  1. Ernst Mayr (1982). The Growth of Biological Thought. Cambridge ; London : Belknap Press of Harvard University Press, cop. COBISS 2398818. ISBN 0-674-36446-5.