Išči

  Red bratstva in enotnosti


  Odlikovanje Reda bratstva in enotnosti s srebrnim vencem


  Red bratstva in enotnosti ‎(srbohrvaško Orden bratstva i jedinstva) je bilo odlikovanje SFRJ, ki se je podeljevalo za »izredne zasluge pri širjenju bratstva med narodi in narodnostmi pri ustvarjanju in razvijanju politične in moralne enotnosti naroda«.

  Red je ustanovil Josip Broz Tito 15. avgusta 1943 z Ukazom o odlikovanjih v narodno-osvobodilni borbi. 9. junija 1945 je predsedstvo AVNOJ sprejelo Zakon o redovih in medaljah Demokratične federativne Jugoslavije, s katerim je red dobil dve stopnji: I. in II..

  Od leta 1961 se je red delil na:

  • Red bratstva in enotnosti z zlatim vencem, ki je bil po rangu na 12. mestu,
  • Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, ki je bil po rangu na 21. mestu med jugoslovanskimi odlikovanji.

  Viri