Išči

  Renij

  75 volframrenijosmij
  Tc

  Re

  Bh
  Re-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število renij, Re, 75
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 7, 6, d
  Videz sivkasto bel
  Re,75.jpg
  Relativna atomska masa 186,207(1) g/mol
  Elektronska konfiguracija [Xe] 4f14 5d5 6s2
  e- na lupino 2, 8, 18, 32, 8, 7
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Gostota 21,02 g/cm³
  Gostota tekočine pri tališču 18,9 g/cm³
  Tališče 3459 K
  (3186 °C, 5767 °F)
  Vrelišče 5869 K
  (5596 °C, 10105 °F)
  Talilna toplota 60,43 kJ/mol
  Izparilna toplota 704 kJ/mol
  Toplotna kapaciteta (25 °C) 25,48 J/(mol·K)
  Parni tlak
  P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
  pri T/K 3303 3614 4009 4500 5127 5954
  Lastnosti atoma
  Kristalna struktura hexagonal
  Oksidacijska stanja 6, 4, 2, −2
  (rahlo kisel oksid)
  Elektronegativnost 1,9 (Paulingova lestvica)
  Ionizacijski potenciali
  (več)
  1.: 760 kJ/mol
  2.: 1260 kJ/mol
  3.: 2510 kJ/mol
  Atomski polmer 135 pm
  Atomski polmer (izr.) 188 pm
  Kovalentni polmer 159 pm
  Razne lastnosti
  Magnetna urejenost ?
  Električna upornost (20 °C) 193 nΩ·m
  Toplotna prevodnost (300 K) 48,0 W/(m·K)
  Termični raztezek (25 °C) 6,2 µm/(m·K)
  Hitrost zvoka (tanka palica) (20 °C) 4700 m/s
  Youngov modul 463 GPa
  strižni modul 178 GPa
  stisljivostni modul 370 GPa
  Poissonov modul 0,30
  Trdota po Mohsu 7,0
  Trdota po Vickersu 2450 MPa
  Trdota po Brinellu 1320 MPa
  CAS število 7440-15-5
  Pomembni izotopi
  Glavni članek: Izotopi renij
  izo NA t1/2 DM DE (MeV) DP
  185Re 37,4 % Re je stabilen z 110 nevtroni
  187Re 62,6 % 4,35 E10 y α 1,653 183Ta
  β 0,003 187Os
  Viri

  Renij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Re in atomsko število 75. Ta srebrnkasto-bela, redka, težka, polivalentna prehodna kovina je kemijsko podobna manganu in se uporablja v nekaterih zlitinah. Renij pridobivajo kot stranski produkt rafinacije molibdena; zlitine renija z molibdenom so superprevodne. Renij je zadnji element, ki so ga odkrili v naravi (šele v dvajsetih letih 20. stoletja) in spada med deset najdražjih kovin na Zemlji.

  Zunanje povezave