Išči

  Rob (geometrija)

  Complete graph K2.svg
  Rob je med dvema ogliščema
  Square (geometry).svg
  Mnogokotnik je omejen z robovi. Na sliki je prikazan kvadrat, ki ima 4 robove.
  Hexahedron.png
  Vsakemu robu pripadata dve stranski ploskvi, kot je to pri poliedru. Prikazana je kocka.
  Hypercube.svg
  Vsakemu robu pripadajo tri ali več stranskih ploskev v 4-politopu kot se to vidi v projekciji teserakta.

  Rob je v geometriji del črte, ki povezuje dve sosednji oglišči v mnogokotniku. Pogostejši izraz za takšno daljico je stranica.

  Planarno zaprto zaporedje robov tvori mnogokotnik in stranske ploskve. V poliedrih se natančno dve stranski ploskvi srečata na vsakem robu. Pri večrazsežnih politopih se srečajo tri in tudi več stranskih ploskev na vsakem robu.

  V mnogokotniku se lahko rob imenuje tudi faceta, ki omejuje mnogokotnik. V poliedrih se rob imenuje greben, ki je na meji dveh stranskih ploskev. V 4-politopih je rob imenovan vrh s ciklom treh ali več stranskih ploskev in celicami, ki so ovite okrog njega.

  Zunanje povezave