Išči

  Rodilnik

  Rodílnik ali génitiv je v slovenščini 2. sklon[1] in je sklon, ki kaže tudi na izvor. Latinski slovničarji so grško poimenovanje ptosis genike, sklon izvora, napačno prevedli iz grščine v latinščino kot genetivus, sklon rojevanja. Od tod izvira slovensko poimenovanje rodilnik. Po njem se vprašamo z vprašalnico koga ali česa.[2] V slovenščini je edninski rodilnik sklon z veliko obvestilnostjo, saj odkriva sklanjatev določene besede in tudi njen naglasni tip.[1]

  Raba rodilnika v slovenščini

  V slovenščini rodilnik v stavku izraža:[3]

  • predmet, in sicer:
   • prvi premi: Kdo se boji Virginije Woolf? – Sram jo je besedičenja.
   • drugi premi: Brata učim nemščine.
   • zanikani: Ne odpirajte okna. (V pogovorni slovenščini večkrat namesto zanikanega rodilnika rabimo tožilnik (Zakaj mi nisi prinesel mleko? → knjižno Zakaj mi nisi prinesel mleka?).[2])
   • delni: narezati kruha in slanine, kozarec belega vina.
   • namenilnikov: Šla je pšenice žet. ( V sodobnem jeziku tak rodilnik zveni starinsko ali narečno in ga zamenjuje tožilnik: Šla je žet pšenico.)
  • osebek:
   • pri zanikanem pomožniku biti, ob glagolu zmanjkovati ipd.: Očeta ni doma. – Vode zmanjkuje.
   • logični zanikani osebek: Ivanke ni sram raznašati teh čenč po svetu.
  • prilastek oziroma pridevniško zvezo: oko postave, žena dobrih rok.
  • povedkov prilastek: Bala se ga je pijanega.
  • prislovno določilo časa in prislovno določilo načina: vrniti se avgusta; Lepega dne bom odšel. Umrl je nagle smrti. (Napačna pa je raba Niti štirih minut me nisi počakal (prav: niti štiri minute, ker gre za prislovno določilo količine).
  • jedro imenovalniškega ali tožilniškega stavčnega člena za števniki tipa pet/petero in količinskimi pridevniškimi izrazi tipa malo, precej, več: Pet fantov je prišlo. – Videl sem veliko vojakov.
  • izpostavljeni stavčni člen: Maščevanja, tega se boj.
  • ujemalni prilastek: ptice pevke.
  • pristavek: Ivana Cankarja, našega velikega pisatelja, ni poznal.
  • različna razmerja v zvezi s predlogi: Od hiše do hiše hodijo. – Zaradi take malenkosti se ne bova prepirala.
  • morda kot medmet tipa Hudiča, kaj pa hočeš! (lahko pa gre za tožilnik).

  Sklici

  1. 1,0 1,1 Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.
  2. 2,0 2,1 Ahačič, K. Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo. Ljubljana : Rokus Klett, 2017.
  3. Toporišič J. Slovenska slovnica. 4., prenovljena in dopolnjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2004.