Išči

  Rombiikozidodekaeder

  kva dogaja?

  Rombiikozidodekaeder}
  Rhombicosidodecahedron.jpg
  (animacija)
  vrsta arhimedsko telo
  uniformni polieder
  elementi F = 62, E = 120,
  V = 60 (χ = 2)
  stranske ploskve na stran 20{3} + 30{4} + 12{5}
  Conwayjev zapis eD ali aaD
  Schläflijevi simboli rr{5,3} ali
  t0,2{5,3}
  Wythoffov simbol 3 5 | 2
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  simetrija Ih, H3, [5,3], (*532), red 120
  vrtilna grupa I, [5,3]+, (532), red 60
  diedrski kot 3-4: 159°05′41″ (159,09°)
  4-5: 148°16′57″ (148,28°)
  sklici U27, C30, W14
  značilnosti konveksen
  polpravilen
  Small rhombicosidodecahedron.png
  obarvane stranske ploskve
  Small rhombicosidodecahedron vertfig.png
  3.4.5.4
  (slika oglišč)
  Deltoidalhexecontahedron.jpg
  deltoidni heksekontaeder
  (dualni polieder)
  Rhombicosidodecahedron flat.png
  mreža telesa

  Rombiikozidodekaeder ali mali rombiikozidodekaeder je v geometriji konveksni polieder. Je arhimedsko telo, eno od trinajstih konveksnih izogonalnih neprizmatičnih teles skonstruirano z dvema ali več vrstami pravilnih mnogokotniških stranskih ploskev.

  Ima dvainšestdeset pravilnih stranskih ploskev, od tega dvajset enakostraničnotrikotniških, trideset kvadratnih in dvanajst petkotniških, ter 120 robov in 60 oglišč.

  Ime 'rombiikozidodekaeder' se nanaša na dejstvo, da 30 kvadratnih ploskev leži v istih ravninah kot 30 ploskev rombskega triakontaedra (rombitriakontaedra), ki je dual ikozidodekaedra.

  Lahko se imenuje tudi razširjeni ali kantelirani dodekaeder ali ikozaeder iz operacij prisekavanja na uniformni polieder.

  Vsebina

  Geometrijski odnosi

  Če se razširi ikozaeder s pravšnjim premikanjem stranskih ploskev stran od izhodišča brez spreminjanja usmerjenosti ali velikost stranskih ploskev, in enako za njegov dual dodekaeder, ter se zapolnijo nastale kvadratne luknje, se dobi rombiikozidodekaeder. Zaradi tega ima enako število trikotnikov kot ikozaeder (20) in enako število petkotnikov kot dodekaeder (12), s kvadratom za vsak rob obeh likov.

  Rombiikozidodekaeder ima skupno razvrstitev oglišč z malim zvezdnim prisekanim dodekaedrom in uniformnimi sestavi šestih ali dvanajstih pentagramskih prizem.

  Orodja Zometool za izdelavo geodetskih kupol in drugih poliedrov kot povezave uporablja preluknjane kroglice. Kroglice so »razširjeni« rombiikozidodekaedri, kjer so namesto kvadratov pravokotniki. Razširjanje je izbrano tako, da so nastali pravokotniki zlati.

  Dvanajst od 92 Johnsonovih teles je izvedeno iz rombiikozidodekaedra, štiri z zasukom ene ali več petstranih kupol: girorombiikozidodekaeder, paradvojni, metadvojni in trojni girorombiikozidodekaeder. Osem drugih se lahko skonstruira z odstanitvijo do treh kupol, včasih tudi z zasukom ene ali več drugih kupol.

  Kartezične koordinate

  Kartezične koordinate 60 oglišč rombiikozidodekaedra s središčem v izhodišču z dolžino robu enako 2 so vse sode permutacije:[1]

  kjer je: število zlatega reza.

  Površina in prostornina

  Površina P in prostornina V rombiikozidodekaedra z dolžino roba a sta:

  Pravokotne projekcije

  Rombiikozidodekaeder ima pet posebnih pravokotnih projekcij usrediščenih na oglišče, dve vrsti robov in tri vrste stranskih ploskev (enakostranični trikotniki, kvadrati in petkotniki). Zadnji dve odgovarjata Coxeterjevima ravninama A2 in H2.

  Pravokotne projekcije
  usrediščeno na oglišče rob
  3-4
  rob
  5-4
  stransko ploskev
  kvadrat
  stransko ploskev –
  enakostranični trikotnik
  stransko ploskev –
  petkotnik
  slika Dodecahedron t02 v.png Dodecahedron t02 e34.png Dodecahedron t02 e45.png Dodecahedron t02 f4.png Dodecahedron t02 A2.png Dodecahedron t02 H3.png
  projektivna
  simetrija
  [2] [2] [2] [2] [6] [10]
  deltoidni
  heksekontaeder
  Dual dodecahedron t02 v.png Dual dodecahedron t02 e34.png Dual dodecahedron t02 e45.png Dual dodecahedron t02 f4.png Dual dodecahedron t02 A2.png Dual dodecahedron t02 H3.png

  Sferno tlakovanje

  Rombiikozidodekaeder se lahko predstavi tudi kot sferno tlakovanje in projicira na ravnino s stereografsko projekcijo. Ta projekcija je konformna in ohranja kote ne pa tudi ploščin ali dolžin. Premice na sferi se projicirajo kot krožni loki na ravnino.

  Uniform tiling 532-t02.png Rhombicosidodecahedron stereographic projection pentagon'.png
  usrediščeno na petkotnik
  Rhombicosidodecahedron stereographic projection triangle.png
  usrediščeno na enakostranični trikotnik
  Rhombicosidodecahedron stereographic projection square.png
  usrediščeno na kvadrat
  ortografska projekcija stereografske projekcije

  Sorodni poliedri in tlakovanja

  Razširjenje tako dodekaedra ali ikozaedra da rombiikozidodekaeder.

  Spremembe simetrije

  Ta polieder je topolško povezan z nizom kanteliranih poliedrov s sliko oglišč (3.4.n.4), ki se nadaljuje kot tlakovanje hiperbolične ravnine. Te ogliščno prehodne oblike imajo zrcalno simetrijo (*n32).

  Johnsonova telesa

  Obstaja 13 sorodnih Johnsonovih teles, 5 z zmanjšanjem in 8, ki vključujejo giracije:

  Zmanjšani
  J5
  Pentagonal cupola.png
  76
  Diminished rhombicosidodecahedron.png
  80
  Parabidiminished rhombicosidodecahedron.png
  81
  Metabidiminished rhombicosidodecahedron.png
  83
  Tridiminished rhombicosidodecahedron.png
  Girirani in/ali zmanjšani
  72
  Gyrate rhombicosidodecahedron.png
  73
  Parabigyrate rhombicosidodecahedron.png
  74
  Metabigyrate rhombicosidodecahedron.png
  75
  Trigyrate rhombicosidodecahedron.png
  77
  Paragyrate diminished rhombicosidodecahedron.png
  78
  Metagyrate diminished rhombicosidodecahedron.png
  79
  Bigyrate diminished rhombicosidodecahedron.png
  82
  Gyrate bidiminished rhombicosidodecahedron.png

  Razvrstitev oglišč

  Rombiikozidodekaeder ima skupno razvrstitev oglišč s tremi nekonveksnimi uniformnimi poliedri: malim zvezdnim prisekanim dodekaedrom, malim dodeciikozidodekaedrom (skupne so trikotniške in petkotniške stranske ploskve) in malim rombidodekaedrom (skupne so kvadratne stranske ploskve).

  Ima tudi skupno razvrstitev oglišč z uniformnimi sestavi šestih ali dvanajstih pentagramskih prizem.

  Small rhombicosidodecahedron.png
  rombiikozidodekaeder
  Small dodecicosidodecahedron.png
  mali dodeciikozidodekaeder
  Small rhombidodecahedron.png
  mali rombidodekaeder
  Small stellated truncated dodecahedron.png
  mali zvezdni prisekani dodekaeder
  UC36-6 pentagrammic prisms.png
  sestav šestih pentagramskih prizem
  UC37-12 pentagrammic prisms.png
  sestav dvanajstih pentagramskih prizem

  Glej tudi

  Sklici

  1. Weisstein, Eric W. "Icosahedral group". MathWorld.

  Viri

  Zunanje povezave