Išči

  Rombski dodekaeder

  rombski dodekaeder
  Rhombicdodecahedron.jpg
  (animacija)
  Vrsta Catalanovo telo
  Vrsta stranskih ploskev rombi
  Stranske ploskve 12
  Robovi 24
  Oglišča 14
  Vrsta oglišč 8{3}+6{4}
  Konfiguracija stranskih ploskev V3.4.3.4
  Simetrijska grupa Oh
  BC3, [4,3],*432
  Diedrski kot 120º
  Značilnosti konveksen
  ploskovno prehoden
  robovno prehoden
  zonoeder
  paraleloeder

  Rombski dodekaeder je v geometriji konveksni polieder z 12-imi skladnimi rombskimi stranskimi ploskvami. Telo je dual arhimedskega telesa ali Catalanovo telo. Je tudi dualno telo kubooktaedra.

  Značilnosti

  Rombski dodekaeder je zonoeder. Njegov dual je kubooktaeder. Daljša diagonala vsake stranske ploskve je natančno za √2 daljša od kratke diagonale. Ostri kot na vsaki stranski ploskvi tako meri arccos(1/3) (glej krožna funkcija) ali približno 70,53º.

  Ker je dualno telo arhimedskega telesa, ima rombski dodekaeder prehodne stranske ploskve. To pomeni, da simetrijska grupa telesa deluje prehodno na množico stranskih ploskev. To pomeni, da za poljubni stranski ploskvi A in B, obstaja vrtenje ali zrcaljenje telesa, ki pušča telo v istem področju prostora, če se premakne stransko ploskev od A do B.

  Velikost

  Če je dolžina rombskega dodekaedra a, je polmer včrtane sfere:

  Ploščina in prostornina

  Ploščina P in prostornina V rombskega dodekaedra z dolžino roba a sta:

  Sorodni poliedri

  sferni poliedri evklidsko tlakovanje hiperbolično tlakovanje
  sferna/ravninska
  simetrija
  *332
  [3,3]
  Td
  *432
  [4,3]
  Od
  *532
  [5,3]
  Id
  *632
  [6,3]
  P6m
  *732
  [7,3]
  *832
  [8,3]
  rombske
  slike
  Rhombic hexahedron spherical.png
  kocka
  Rhombic dodecahedron spherical.png
  rombski dodekaeder
  Rhombic triacontahedron spherical.png
  rombski triakontaeder
  Rhombic star tiling.png
  rombilsko
  Order73 qreg rhombic til.png Uniform dual tiling 433-t01-yellow.png
  konfiguracija stranskih ploskev V3.3.3.3 V3.4.3.4 V3.5.3.5 V3.6.3.6 V3.7.3.7 V3.8.3.8

  Podobno z neskončno vrsto tlakovanj, ki imajo konfiguracijo stranskih ploskev enako V3.2n.3.2n. Prvo tlakovanje nastopa v evklidski, drugo pa v hiperbolični ravnini.

  Rhombicdodecahedron net2.png
  V3.4.3.4
  (narisano kot mreža telesa)
  Tile V3636.svg
  V3.6.3.6
  evklidsko ravninsko tlakovanje
  rombilsko tlakovanje
  Uniform dual tiling 433-t01.png
  V3.8.3.8
  hiperbolično ravninsko tlakovanje
  (narisano v Poincaréjevem diskovnem modelu)

  Zunanje povezave