Išči

  Rubidij

  rubidijstroncij
  K
  Rb
  Cs  
   
   
  Rb-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število rubidij, Rb, 37
  Kemijska vrsta alkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 1 (IA), 5 , s
  Gostota, trdota 1532 kg/m3, 0,3
  Videz srebrnkasto bel
  Rb,37.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 85,4678 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 235 (265) pm
  Kovalentni polmer 211 pm
  van der Waalsov polmer 2,44
  Elektronska konfiguracija [Kr]5s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 8, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 1 (močna baza)
  Kristalna struktura telesno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 312,46 K (102,76 °F)
  Vrelišče 961 K (1270 °F)
  Molski volumen 55,76·10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 72,216 kJ/mol
  Talilna toplota 2,192 kJ/mol
  Parni tlak (312,6 K) 1,56·10−4 Pa
  Hitrost zvoka 1300 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 0,82 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 363 J/(kg·K)
  Električna prevodnost 7,79·106/(m·(ohm)
  Toplotna prevodnost 58,2 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 403,0 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 2633 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3860 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5080 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 6850 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 8140 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 9570 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 13120 kJ/mol
  9. ionizacijski potencial 14500 kJ/mol
  10. ionizacijski potencial 26740 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  85Rb 72,168% Rb je stabilen z 48 nevtroni
  87Rb 27,835 % 4,7 × 1010 let beta- 0,283 87Sr
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Rubídij (latinsko rubidus - temnordeče) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Rb in atomsko število 37. To je mehak, srebrno bel kovinski element iz skupine alkalijskih kovin. Izotop Rb-87, ki nastopa v naravi, je (rahlo) radioaktiven. Rubidij je zelo reaktiven in ima podobne lastnosti kot ostali elementi iz prve skupine.

  Pomembne lastnosti

  Rubidij je drugi najbolj elektropozitiven element izmed alkalijskih elementov. Kot drugi elementi prve skupine se na zraku vžge sam in burno reagira z vodo, pri čemer osvobodi in včasih vžge kisik. Podobno kot druge alkalijske kovine tudi rubidij z živim srebrom tvori amalgame in lahko tvori zlitine z zlatom, cezijem, natrijem in kalijem. Plamenu daje rumeno-vijolično barvo.

  Zunanje povezave