Išči

  Samarij

  prometijsamarijevropij
  Sm
  Pu  
   
   
  Sm-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število samarij, Sm, 62
  Kemijska vrsta lantanoidi
  Skupina, perioda, blok _ , 6 , f
  Gostota, trdota 7353 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel
  Sm,62.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 150,36(3) a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 185 (238) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f6
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 24, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (rahlo bazičen)
  Zgradba mreže trigonalni
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 1345 K (1962 °F)
  Vrelišče 2076 K (3277 °F)
  Molarna prostornina 19,98 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 166,4 kJ/mol
  Talilna toplota 8,63 kJ/mol
  Parni tlak 563 Pa pri 1345 K
  Hitrost zvoka 2130 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,17 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 200 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 0,956 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 13,3 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 544,5 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1070 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2260 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3990 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  144Sm 3,07 % 144Sm je stabilen z 82 nevtroni
  146Sm {sint.} 1,03E+8 let α 2,529 142Nd
  147Sm 14,99 % 1,06E+11 let α 2,310 143Nd
  148Sm 11,24 % 7E+15 let α 1,986 144Nd
  149Sm 13,82 % >2E+15 let α ni podatka 145Nd
  150Sm 7,38 % 150Sm je stabilen z 88 nevtroni
  152Sm 26,75 % 150Sm je stabilen z 90 nevtroni
  154Sm 22,75 % 150Sm je stabilen z 92 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Samárij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sm in atomsko število 62.

  Pomembne lastnosti

  Samarij je redkozemeljska kovina z bleščečim srebrnkastim leskom, ki je na zraku relativno stabilna; na zraku se vžge pri 150 °C. Obstajajo tri kristalne modifikacije te kovine, s pretvorbami pri 734 in 922 °C.

  Zunanje povezave